अणे

Ane

लोकनायक बापूजी अणे यांचे मूळचे आडनाव अन्नमवार असे होते. वार सोडून, त्यांच्या पूर्वजांनी अणे हे मराठीशी जुळणारे आडनाव धारण केले.

 

आपले नाव (required)

आपला इ-मेल पत्ता (required)

विषय

ज्या व्यक्तीविषयी आपल्याला माहिती द्यायची आहे तिचे नाव

आपण देउ इच्छित असलेली माहिती

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*