मेघालयातील मासिनराम

मेघालयातील मासिनराम या शहरात सर्वाधिक पाऊस होतो. मासिनराम येथे १२२१ मि.मी तर चेरापुंजीला त्या खालोखाल म्हणजेच १०१२ मि.मी पाऊस होतो. येथील उंचावरुन पडणारा पाऊस मनोहारी असतो.