नॉटिंगहॅमचा किल्ला

इंग्लड मधील नॉटिगहॅम येथे एका १३० फूट उंचावरील खडकावर हा किल्ला उभारण्यात आला आहे.

मध्ययुगीन काळात रॉयल फॅमिलीचे हे निवासस्थान होते.

१६४९ मध्ये या किल्ल्याचे मोठे नुकसान झाले होते.

Nottingham Castle

1 Comment on नॉटिंगहॅमचा किल्ला

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*