नांदेड जिल्ह्यातील लोकजीवन

नांदेड जिल्ह्यात प्रामुख्याने मराठी भाषा बोलली जाते. आदिवासी क्षेत्रात बोलीभाषा वापरली जाते. तेलुगूचा व दखनी उर्दूचा उपयोगही काही प्रमाणात या जिल्ह्यात केला जातो. माळेगावची जत्रा, हिंदू व शीख समुदायाचा दसरा हे वार्षिक सोहळे इथे बघण्यासारखे असतात. किनवट, कंधार व मुखेड या तालुक्यांमध्ये लमाण या भटक्या जमातीचे लोक मोठ्या संख्येने राहतात. जिल्ह्यात कोलाम, परधान व आंध्र या अदिवासी जमातींचे लोक राहतात. प्रामुख्याने या जमातींचा निवास किनवट, भोकर, हदगांव या तालुक्यात आहे.

1 Comment on नांदेड जिल्ह्यातील लोकजीवन

  1. आंध या जमातीचा उल्लेख आंध्र असा केला आहे (आंध्र)हे चुकीचे आहे तसेच ही जमात हिमायतनगर व माहुर तालुक्यात आढळते.तसेच गोंड या जमातीचा उल्लेख करावा हि विनंती

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*