नांदेड जिल्ह्यातील दळणवळण सोयी

रस्त्यांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील सर्व तालुके व प्रमुख गावे जोडण्यात आली आहेत. मनमाड-काचीगुडा व पूर्णा-आदिलाबाद हे लोहमार्ग जिल्ह्यातून जातात. औरंगाबाद, पुणे हे जिल्ह्याला नजिकचा विमानतळ आहेत. नांदेड येथे छोटे विमानतळ आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*