गुरु रिन पोचेन सिक्कीम

सिक्कीम या राज्यातील नामची येथे गुरु रिन पोचेन यांची ३६ मीटर उंची मूर्ती आहे. सिक्कीमचे संरक्षक गुरु रिन पोचेन हे ९ व्या शतकातील बौध्द संत आहेत.

इ.स. १९७५ साली सिक्कीम भारतीय संघराज्यात सहभागी झाले.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*