कळसूबाई शिखर

राज्यातील सर्वोच्च शिखर म्हणून कळसूबाई शिखराची नोंद घेतली जाते.

सह्याद्री पर्वतावरील कळसूबाई शिखराची उंची १,६४६ मीटर एवढी आहे.

नाशिक व अहमदनगर जिल्ह्याच्या सीमेवर कळसूबाई शिखर आहे.

सह्याद्री पर्वतावर महाराष्ट्राबाहेर कळसूबाइ शिखरापेक्षाही उंच शिखरे आहेत.

कळसूबाई शिखरामुळे गिर्यारोहण क्षेत्रात राज्याचा लौकिक वाढला आहे.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*