विमर्श

लेखक : विलास खोले ; मराठी साहित्यविषयक विविध मान्यवरांचे अभ्यासपूर्ण लेखांचा संग्रह. […]

विभ्रम

लेखक : डॉ.विलास खोले ; मराठी वाङमयातील कविता, कादंबरी व आत्मचरित्र या तीन वाङमय प्रकाराचा तौलनिक आढावा. […]