ह्रदयरोग व आपण

ह्रदयरोग कसा उद्भवतो, त्यानंतर घ्यावयाची काळजी तसेच तो उद्भवू नये म्हणून काय करावयाचे याची माहिती.

ह्रदय, त्यांची रचना व कार्यपध्दती याचे सुलभ मराठी भाषेत लिहिलेल्या या पुस्तकाला जनमानसातून प्रचंड मागणी आली.

आतापर्यंत या पुस्तकाच्या १८ आवृत्त्या प्रकाशित झाल्यात. लोकांच्या भरपूर प्रतिक्रिया आल्यात. सर्वसामान्य माणसाला हे ज्ञान या पुस्तकामुळे प्राप्त झाले.

Description

ह्रदयरोग कसा उद्भवतो, त्यानंतर घ्यावयाची काळजी तसेच तो उद्भवू नये म्हणून काय करावयाचे याची माहिती.

ह्रदय, त्यांची रचना व कार्यपध्दती याचे सुलभ मराठी भाषेत लिहिलेल्या या पुस्तकाला जनमानसातून प्रचंड मागणी आली.

आतापर्यंत या पुस्तकाच्या १८ आवृत्त्या प्रकाशित झाल्यात. लोकांच्या भरपूर प्रतिक्रिया आल्यात. सर्वसामान्य माणसाला हे ज्ञान या पुस्तकामुळे प्राप्त झाले.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “ह्रदयरोग व आपण”

Your email address will not be published. Required fields are marked *