घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !

180.00

स्त्रीयांना विणकाम, भरतकामाची जन्मत:च आवड असते. हे जाणून विणकामातील विविध प्रकार, डिझाईन्स भरतकामाचे सचित्र नमुने व त्याची रीत सामान्य स्त्रियांना समजेल अशा पध्दतीने केलेली मांडणीच या पुस्तकाच्या दोन आवृत्त्या संपायला कारणीभूत ठरल्यात.

घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !
लेखिका : सौ. विजया किशोर भुलेस्कर
प्रकाशक : मोनिका प्रकाशन, नाशिक
मूल्य : १८०/- रुपये
पाने : १४८

Description

घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !
लेखिका : सौ. विजया किशोर भुलेस्कर
प्रकाशक : मोनिका प्रकाशन, नाशिक
मूल्य : १८०/- रुपये
पाने : १४८

स्त्रीयांना विणकाम, भरतकामाची जन्मत:च आवड असते. हे जाणून विणकामातील विविध प्रकार, डिझाईन्स भरतकामाचे सचित्र नमुने व त्याची रीत सामान्य स्त्रियांना समजेल अशा पध्दतीने केलेली मांडणीच या पुस्तकाच्या दोन आवृत्त्या संपायला कारणीभूत ठरल्यात.

Additional information

Pages

148

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !”

Your email address will not be published. Required fields are marked *