घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !

ghya-haatat-suya-Front-300-1

घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !
लेखिका : सौ. विजया किशोर भुलेस्कर
प्रकाशक : मोनिका प्रकाशन, नाशिक
मूल्य : १८०/- रुपये
पाने : १४८

स्त्रीयांना विणकाम, भरतकामाची जन्मत:च आवड असते. हे जाणून विणकामातील विविध प्रकार, डिझाईन्स भरतकामाचे सचित्र नमुने व त्याची रीत सामान्य स्त्रियांना समजेल अशा पध्दतीने केलेली मांडणीच या पुस्तकाच्या दोन आवृत्त्या संपायला कारणीभूत ठरल्यात.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*