ह्रदयरोग व आपण

लेखक : डॉ. मनोज चोपडा ; ह्रदयरोग कसा उद्भवतो, त्यानंतर घ्यावयाची काळजी तसेच तो उद्भवू नये म्हणून काय करावयाचे याची माहिती. […]

ओळख राष्ट्रीय प्रतीकांची

लेखक मंगेश विठ्ठल कोळी : या पुस्तकात लेखकाने संकलित केलेल्या राष्ट्रीय प्रतीकांच्या बारीक सारीक तपशिलासह वर्णन केलेल्या प्रतीकांचे वाचन करतांना एक वेगळाच आनंद मिळतो. […]

घ्या हातात सुया आणि लागा विणकामाला, सोप्पय !

लेखिका : सौ. विजया किशोर भुलेस्कर ; स्त्रीयांना विणकाम, भरतकामाची जन्मत:च आवड असते. हे जाणून विणकामातील विविध प्रकार, डिझाईन्स भरतकामाचे सचित्र नमुने व त्याची रीत सामान्य स्त्रियांना समजेल अशा पध्दतीने […]