नवीन लेखन...

त्याला हवा तसा हवा तेव्हा

त्याला हवा तसा हवा तेव्हा त्याचा टाईमपास तिच्याबरोबर झाला तिच्या दुखऱ्या मनाच्या अजून मग चिंधड्या लाख उडल्या.. आता ती किती चूक हेच फक्त त्याच्या लेखी उरलं कितीही अपमान त्याने केले तरी तीच दुःख त्याला न कळलं.. मन आणि भावनांची तिची कहाणी त्याला कधी कळणार नाही.. तिच्या मनाची जाणिव त्याला दिसणार कधीच ती नाही.. त्याचा ती टाईमपास […]

नशीब कठोर स्वीकार होता

नशीब कठोर स्वीकार होता अबोल अंतरी झाला दुःखी जीवाचा तिच्या अधुरा डाव जुगारी मांडला कितीक इच्छा दाबून टाकल्या वेदनेच्या कळा लागल्या न कौतुक न प्रेम न माया शांततेत होम पेटला काहीच नाही इच्छा आकांक्षा सर्वसाचा लाव्हा तप्तला भोग दुःखद जळत्या मनाला नकळे कुणाला भावना मेलेल्या मनात दुःख पसारा स्त्रीजन्म निःशब्द सारा भाव मेले मनात जखमा नियतीचा […]

कळेल का तुला

कळेल का तुला माझी ही कथा, वेळ नसेल तरी तू समजून घे तेव्हा… कळेल का तुला माझी धडपड, दूर असेल मी तरी नजर तुझ्यावर… कळेल का तुला माझे निःशब्द प्रेम असेल हळवे अबोल ते दूर तू जातांना मन बैचेन.. कळेल का तुला मला ही हवे असते अबोल प्रेम तुझे ते समजून घे तू माझे मन ते.. […]

नकळे कुणास काही अंतरमन

नकळे कुणास काही अंतरमन वेदना अबोध काही वेढल्या, नकळे भाव मनीचे नाजूक कुणास नकळे खऱ्या जाणिवा.. त्यात अंतरी विरले भाव कितीक सोडल्या साऱ्या वेल्हाळ भावना, त्याच वळणावर तू भावाला अचानक नकळे काही मी मोहरले एकांता.. घेतलेस तू भाव स्वप्न मिठीत गुंतल्या तेव्हाच गोड भावना, विसरुन जावे त्याच वळणावर सारे परी न विसरल्या मधुर त्या भावना.. चाहूल […]

आल्हाद पहाट वारा बोचरा

आल्हाद पहाट वारा बोचरा सकाळ प्रसन्न पारिजातक सडा, रांगोळी सजली अंगणी तुळशी पूजा वासुदेव गाई गाणी पसाभर धान्य वसा.. सुंदर सकाळ अशी मनोहर साजिरी देव पूजा गंध लेपन मंद ज्योत दिवा, मंत्रमुग्ध होते मन भारावून जातात क्षण देव आहे अंतरात भाव मुग्ध सकाळ साजीरा.. दिवस जातो सुंदर मन भरुन चहा मधुर सोबती सकाळ रंगता, शांत भाव […]

तूच तार सहज छेडली रे

तूच तार सहज झेडली रे अन अलवार मी उलगडले, तुझ्या स्वप्न मिठीत आता रे मी पुरती तुझ्यात गंधाळले.. सहज विसरायचं म्हणलं तरी अधिक आठवण येते, अन त्या वेल्हाळ स्वप्न मिठीत मी पुरती बैचेन अर्ध्या रात्री होते.. सहज विसरायचं सारं मग निर्जीव मी बाहुली नाही रे, मन न ताब्यात राहतं कधी रे परी वेदनेचे घाव नको आता […]

अश्रू साचले पापणी आड

अश्रू साचले पापणी आड मोकळे हलकेच होऊ दे, वाट तुझी पाहता मी हलकेच डोळ्यांत थेंब सारे तप्त कोरडे.. येशील का तू कातर क्षणी भेटाया असा घेशील मज घट्ट मिठीत वेढून तेव्हा, स्पर्श तुझा आश्वासक अलगद व्हावा वाट तुझी पाहून थकले मी आता.. ओढ असेल ही काही गतजन्मीची कसले हे ऋणानुबंध तुझ्या माझ्यात, अलगद एकाकी गुंतले तुझ्यात […]

त्याला ओळखता आले नाही

त्याला ओळखता आले नाही तिच्या मनातील नाजूक भाव, मनातल्या गंधित फुलांचा मग सुकून गेला कोरडा बाजार.. त्याला न कळला तिच्या गोड मिठीचा व्याकुळ भाव, त्याच्या स्पर्शातला उरला मलमली धुंद सारा आभास.. त्याला न कळली अंतरी ओढ अलगद मनातील तिच्या, संस्कार बंधनात मग ती जरी का न व्हावी मुक्त तिची भावना.. न कळले त्याला कधी तिचा शांत […]

हसता मधुर मधाळ तू

हसता मधुर मधाळ तू जीव माझा धुंद होतो, पाहता तुजला प्रिये मी बावरुन जरा जातो.. ये अशी आल्हाद प्रिये सांज समय मग होतो, कातरवेळ ती हुरहूर मनी जीव हलकेच बावरुन जातो.. येतेस तू केतकीच्या बनी उर अलगद तुझा धपापतो, वारा अवखळ छळतो तुज पदर जरासा ढळून जातो.. बट गालांवर हलकेच येता जीव माझा गुंतून जातो, स्पर्श […]

आरक्त नयनी ओढ तुझी

आरक्त नयनी ओढ तुझी धुंद बावरी मी आतुर मिलनी, ये तू सख्या साद हलकेच माझी मोह तुझ्या मिठीचा मधुर मलमली.. गात्र सैलावली रोमांचित होउनी स्पर्श माझा होता मोहक मखमली, मुग्ध होशील तू सख्या हलकेच ती कातर वेळ धुंद मनोमिलनी.. कितीक वाट पहावी तुझी तुझ्यात आर्त व्याकुळ मी, ओठ ओठांना भिडता अलवार मधुर चुंबीता तू ओल्या हळव्या […]

1 2 3 7
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..