“आनंद” भावना

ध्येय असावे तुमचे नेहमीं आनंद मिळवण्याकडे ‘आनंद ‘ हाचि ईश्वर असतो समजून घ्याहो हे कोडे ।।१।। शरीर देई ‘सुख ‘ तुम्हांला क्षणिक ते तर असती सुखाच्या पाठीशी छाया असते ‘दुःख ‘ तयाला संबोधती ।।२।। सुखाबरोबर नाते असते सदैव अशाच दुःखाचे वेगळे त्यांना कुणी न करती जाणा तत्त्व हे जीवनाचे ।।३।। ‘आनंद ‘ भावना असे एकटी नसे […]

बघूनी सू्र्यपूजा पावन झालो

हासत आली सूर्य किरणे,        झरोक्यातून देव्हाऱयात न्हाऊ घालूनी जगदंबेला,        केली किरणांची बरसात पूजा केली किरणांनी,          जगन्माता देवीची प्रकाश स्पर्शूनी चरणाला,     केली उधळण सुवर्णाची तेजोमय दिसूं लागले,        मुखकमल जगदंबेचे मधूर हास्य केले वदनीं,     पूजन स्विकारते सूर्याचे रोज सकाळी प्रातःकाळीं,      येऊनी पूजा तो करितो भाव भक्तिने दर्शन घेऊनी,      सृष्टीवर किरणे उधळितो कोटी कोटी किरणांनी,       तो देवीची पूजा करितो […]

तपसाधनेतील परिक्षा

तपसाधनेतील परिक्षा (काव्य स्फूर्ती) पूजित होतो प्रभूसी ध्यान एकाग्र करुनी भाव भक्तिने तल्लीन होत असे भजनी ।।१।। काव्यस्फूर्ति देऊनी कवि बनविले मजला शब्दांची फुले गुंफवूनी कवितेचा हार बनवविला ।।२।। सुंदर सुचली कविता आनंदी झाले मन ध्यास मज लागता गेलो त्यांतच रमून ।।३।। पुजेमधले लक्ष्य ढळले काव्याच्या मागे जावूनी भजनांतील चित्त वेधले तपोभंग तो होऊनी ।।४।। मधाचे […]

पैसा

जीवनात नाहीच ,माझ्या जागा त्याला कोठेही धावावे लागतेच मला उगाच त्याच्यासाठी… नसत्या माझ्या गरजा, जर साऱ्याच निगडीत त्याच्याशी तरी जगलो असतो, जीवनच मी राजेशाही… विनाकारणच नसता, झाला माझा संघर्ष कोणाशी बळी द्यावाच नसता, लागला मज प्रेमाचाही… माझ जगणंच झालाय , आज ते तर निगडीत त्याच्याशी त्याच्याच शिवाय जगण , घंटा ठरतेय धोक्याची… त्याच्या मागे धावत, अखेर […]

कष्टाचे मोल

कष्ट करुनी घाम गाळीतो, शेतामध्यें शेतकरी, समाधानाने मिळते तेंव्हा, त्यास एक भाकरी ।।१।।   त्याच भाकरीसाठी धडपडे, नोकर चाकर, कष्टामधूनच जीवन होते, तसेच साकार ।।२।।   कष्ट पडती साऱ्यांना, करण्या जीवन यशदायी, विद्यार्थी वा शिक्षक असो, अथवा आमची आई ।।३।।   अभ्यासातील एकाग्रता, यास लागते कष्ट महान, त्या कष्टाचे मोल मिळूनी, यशस्वी होईल जीवन ।।४।।   […]

1 228 229 230 231 232 262