तू नसता….

“तू नसता” कावरे बावरे होते मन येते…तुजपाशी ।। कधीकुठे कधीकुठे तुझ्यासवे वावरते । बोलतुझे शब्द मुके काळजात साठवते । तू नसता ना दिसता कोण धरे हृदयाशी ।।ध्रु।। अंधारी अजूनही मन माझे घाबरते । अंगाई नसतांना नीज मला ना येते । प्रेमाचा हात तुझा पाठीवर या नाही । काळाचा घाव कसा जीव बिचारा साही । तू नसता […]

सब घोडे बारा टक्के

उतलो नाही मातलो नाही कर्तव्याला चुकलो नाही । तरीही लढणं अटळ आहे अटळ आहेत धक्के। नियतीच्या खेळात सब घोडे बारा टक्के।।ध्रु।। नियतीची एकच चाल दुनिया सगळी बेहाल जमिनीवर आले सितारे बंदी झाले देव-देव्हारे कोण राहील कोण जाईल कुणा न ठाऊक पक्के । नियतीच्या खेळात सब घोडे बारा टक्के ।।१।। नियतीला हवेत जसे पडतील फासे तसे तसे […]

श्रद्धांजलि

सुळीं दिले येशूला   वेडेपणाच्या भरांत खिळे ठोकले अंगाला   रागाच्या ओघांत समर्पण केले देहाचे   परि न सोडी ध्येय बलिदानाच्या मार्गाचे   हेच महत्व होय सुळावरी तो जातांना   वदला आकाशी बघूनी क्षमा कर प्रभू त्यांना    ते आहेत अज्ञानी कळले नाहीं ज्ञान   अज्ञान सागरांत जाणले तत्वज्ञान    उशीर केला त्यांत उपयोग नाही आतां   वेळ गेली निघूनी जाण मनां येता    पक्षी गेला […]

शिखरावरी बांधली मंदिरे

विचारांच्या उठती लहरी,   वलये त्यांची होत असती  । सुविचारांची वलये सारी,    नभाकडे जात दिसती  ।।   पवित्र निर्मळ विचारांच्या,   तरल अशा लहरी असती  । अशुद्ध साऱ्या विचारांची,   जड लहरी तळात राहती  ।।   फार पूरातन काळी देखील,   उकल दिसते या गोष्टीची  । पवित्रतेच्या सर्व स्थळांनी,   शोधली जागा शिखरावरची  ।।   डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०    

वेडा अहंकार !

एक पुरातन मंदिर दिसले माझ्या दृष्टीला शिवलिंग ते सुंदर असुनी नन्दी दारी बैसला   जुनी वास्तू, पडझड दिसली अवती  भवती झाडे जुडपे वाढून तेथे जागा ते अडविती   किडे मुंग्या झुरूळ नि कोळी यांची वस्ती तेथे रान फुले ती उग्र वास तो दरवळीत  होते.   विषण्य  झाले मन बघुनी अस्वच्छ परिसर राहील कसा ह्या वातावरणी मग तो ईश्वर   पूजा नव्हती पाठ नव्हता भजन नव्हते तेथे पवित्र विधींचा अभाव असुनी दुर्लक्ष ते होते   संकल्प केला त्याचक्षणी मी आपल्या मनाशी परिसर तो निर्मळ करुनी पवित्रता येई कशी   घरी जाऊनी साधने आणली स्वच्छ करण्या मंदिर […]

सत्व रज तमो गुण

त्रिभाव युक्त जीवन, सत्व रज तमो गुण, स्वभावाची अंगे तीन, सर्वात दिसून येती ।।१।।   कांहीं असे सत्वगुणी, कांहीं असे रजोगुणी, काही मध्ये तमोगुणी दिसे निराळ्या प्रमाणीं ।।२।।   प्रेम, दया, क्षमा, शांति, कांहींचे अंगी वसती, सत्वगुण लक्षणें ती, कांहींत दिसून येती ।।३।।   राग, लोभ, अहंकार, षडरिपू हेच विकार, त्यांतच तो जगणार, तमोगुण वाढवून ।।४।। […]

 हिशोबातील शिल्लक

हिशोबाची वही घेवूनी बसलो,  हिशोब करण्यासाठीं  । जमाखार्च तो करित होतो,  जीवनाच्या सरत्या काठीं  ।। घोड दौड ती चालूं असतां,   सुख दु:खानी भरले क्षण  । प्रसंग कांहीं असेही गेले,  सदैव त्याची राही आठवण  ।। कष्ट करूनी जे कमविले, थोडे धन या देहाकरिता  । उपयोग नव्हता त्याचा कांहीं,  जग सोडूनी देह जाता  ।। कधी काळचा निवांतपणा,  घालविला […]

 भाव जाण तू देवा

कर पडले चरणीं भाव जाण देवा   ।।धृ।।   देह झुकला पुढती लिनतेनें मान वाकती मनाची करूनी एकाग्रता भावनेला वाट देतां अश्रू दाटले नयनी  अंतरीचा दिसे ओलावा    १ कर पडले चरणी   भाव जाण  देवा,   प्रथम येई भावना, जागृत करते मना मनाचा ताबा देहावरी तच तुजला प्रणाम करी घे प्रभू जाणूनी   अत:करणातील ठेवा   २ कर पडले चरणी […]

क्लिष्ट ईश्वरी मार्ग

संसारातील ऐहिक सुखे,  धडपडीने मिळवीत असे प्रयत्नातील आनंद खरा,  भोगण्यांत तो दिसत नसे उबग येई ह्याच सुखाची,  जीवन खर्चीले ज्या करितां त्या सुखांत समाधान नव्हते,  जाणवले तेच मिळतां प्रभू मिलनाचा आनंद तो,  चिरंतर ते समाधान देयी ईश्वरी मार्ग खडतर असूनी,  क्लिष्टता येते मनाचे ठायीं तसेच चाला उबग सोसूनी,  कठीण अशा त्या मार्गावरती यश येईल कष्टाचे परि, […]

आत्म गुरू

गुरूचा महीमा थोर I उघडूनी जीवनाचे द्वार सांगूनी आयुष्याचे सार I मार्ग दाखविती तुम्हां  १ वाटाड्या बनूनी I भटकणे थांबवूनी मार्गासी लावूनी I ध्येय दाखवी तुम्हां  २ न कळला ईश I न उमगले आयुष्य दु:ख देती जीवन पाश I बिना गुरू मुळे  ३ अंधारातील पाऊल वाट I ठेचाळण्याची शक्यता दाट प्रकाशाचा किरण झोत I योग्य रस्ता […]

1 2 3 4 288
error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....