चालला घेऊन तो

चालला घेऊन तो, श्रीरामाला वनवासाला, नौकानयन करत करत, पाण्यातील प्रवासाला, नौका चालवे नावाडी, नदी तरुन जाण्या, श्रीरामासंगे जानकी, लक्ष्मण रक्षण करण्या, त्रिकूट’ चालले जलप्रवासा, जसे ओलांडती भवंसागरा,–!!! नावाडीच श्रीराम ते, संसार सागरातून तारण्या,–!! प्रवासीच इथे खरा नावाडी, अन् नावाडी असे प्रवासी, संसार सागर उफाळतां, नावाड्याचे कसब पणाशी,–!! हिमगौरी कर्वे.©

माझ्या भोवताली

माझ्या भोवताली, माणसांचे रान, चहूबाजूंना असूनही, वाटा सुनसान,–!!! टोचे सले असे एकटेपण,–!! माझ्या भोवताली, नातीगोती किती, प्रश्न एकच पडे, विचारती किती,– टोचे सले असे एकटेपण,–!! माझ्या भोवताली, मित्रपरिवार किती, असंख्य हात निव्वळ, फक्त वर ते उठती, टोचे सले असे एकटेपण–!! माझ्या भोवताली, पिके खूप मतांची, उपयोगाला येती, त्यातील का कधी,–!! टोचे सले असे एकटेपण–!! माझ्या भोवताली, […]

आज मज कळो यावे

आज मज कळो यावे,का रिकामे आपुले आभाळ, अनभिषिक्त प्रेम चांदणे, नाहीसे का आज ओढाळ,–!!! मंदमंद प्रेम प्रकाश, हळूहळू नाहीसा होई, जीवनीचा तम मग, बघ, कसा वाढत जाई,–!!! रोज रोज अमावस, असे कसे चालायाचे, रात्रंदिनी निष्प्रभ खास, चंद्र – चांदणे मज भासे,—!!! अनुभवल्या जिथे पोर्णिमा, चंदेरी धवल लख्ख, तेच प्रेमाभाळ वाटे, धूसर तममय मख्ख,–!!! कुठे गेला माझा […]

आला, आला, आला

आला, आला, आला,— $$$$बघा, बाप्पू चिवडेवाला,—-, या मुलांनो, या तायांनो, या दादांनो,या बायांनो, या मित्रांनो, या बाप्यांनो, लवकर सगळे, पटपट या, आला,आला,आला, बाप्पू चिवडेवा$$$$ला,$$$ —- माझ्या चिवड्याची गंमत न्यारी, लई, लई लज्जतदार, खुमारी””’ही भारी,—!!! तळलेले शेंगदाणे, अन् खोबऱ्याचा चुरा,—-!!! आला, आला,आला,— तिखट नाही, तेलकट नाही, आहे कसा खुसखुशीत, तोंडात जरा टाकून पहा, जीभ होईल रसरशीत, सुटेल […]

का असे जगणे होते

का असे जगणे होते,भलतेच कधी जीवघेणे, वेदनांचे उठती टाहो, आक्रंदनांचे तीव्र हिंदोळे, सहावे कुठवर, सोडून द्यावे, जखमी घायाळपण लपवावे, कोण त्राता, कोण करविता, संभ्रमी सारे जीव पडावे, अगदी अनाकलनीय ना, आपल्या आयुष्याचे कोडे , त्यातून कशी केव्हा सुटका, प्रारब्धाचेच खेळ सारे,–!!! संयम, नि संतुलन किती, जागोजागी का दाखवावे, माणूस म्हणून जगणे मग, शेवट यंत्रवतच”” बनावे, — […]

तारकांचे पुंज माळून

तारकांचे पुंज माळून, वाटते तुझ्या कवेत यावे, दुःखांच्या आभाळीही, मुक्त बघ जरा हिंडावे,–!!! घायाळ जीव तो आंत आंत, तो कोणा कसा कळावा,-? आत्म्यानेच आत्म्याला, दिलासा कसा कुशीत द्यावा,–!! ओढ नसावी शरीरातून, असावी प्रीत मनामनांची, धागे एकमेकांत गुंफत, वीण गुंतावी काळजांची,–!!! तुझे दुःख माझ्या उरात सले, माझे व्हावे ना रे तुझे, अश्रू माझे गाली सांडताना, राजा,अंतर मात्र […]

रंग गुलाबी शराबी

रंग गुलाबी शराबी,गाली तुझ्या फुलले, मदनबाण नयनातुनी, पाहता-पाहता निसटले,–!!! जाई जुई कोमलांगी, नाजूक तन साचे, अंगकाठी शेलाटी, सोनचाफ्याचे फूल नाचे,–!!! वर्ण तुझा केतकी, मिठास शब्द बोले, कुंदकळ्यां नाजूकही, दंतपंक्ती जणू भासे,–!!! वाटे चालते-बोलते, फूल तू सायली, गेंद टपोरे झेंडूचे, केशरवर्खी उरोजही,–!!! जाता तू जवळुनी, मनमोगरा फुलतसे, उमलत हरेक पाकळी, जिवाचे कमळ बहरतसे,–!!! मंजुळ स्वर ऐकुनी, भोवती […]

तेजोनिधीचे आगमन होते

तेजोनिधीचे आगमन होते, सोनसळी सगळे भूतल, रंग पाण्यावरती बिखरतें, फक्त मोजावे ते निव्वळ,–!!! आभाळात, दशदिशांत, ते कोठून सगळेच येतात, सूर्योदयाची संधी साधत, चहुदिशी कसे पसरतात,–!!! कुठला रंग नसतो बघावे,–? तांबडा, निळा, हिरवा, पिवळा, नैसर्गिक रंगांचे मेळ जमले, अखंड संगत ना, सूर्यदेवा ,–?!!! जशी किरणांची जादू फैलावे, बदल साऱ्या चराचरांत, उजेडाची भक्कम पकड येते, धरणीला घेत आवाक्यात,–!!! […]

अरे माणसा माणसा

अरे माणसा माणसा ,नको असा अंत पाहू , जीवसृष्टी ज्यावर जगे, त्या निसर्गा नको तोडू ,–!!! अरे माणसा माणसा, जगू देत वल्ली तरु, प्राणांसाठी संजीवन असे, नको त्यास दुर्लक्षित करू,–!!! अरे माणसा माणसा, पाणियाला चल वाचवू , जलस्त्रोत जगातले सारे, वाया नको असे घालवू ,–!!! अरे माणसा माणसा, धरणीवर घाव नको घालू , काळी आई पिकवे […]

पाहण्या तुला चंद्रमा उत्सुक

पाहण्या तुला चंद्रमा उत्सुक, माजला मनात कोलाहल,अशी कुठली बरे चांदणी, जिच्याशी रंगतो प्रेम- खेळ? सुंदर सुरेख कोमलांगी, भासतेस, चाफ्याचे फूल, सुंदर सोनसळी रंग त्याचा, ज्याची दुनियेला पडे भूल,–!! त्या चंद्रम्यासारखा, मीही, तुझा प्रेमवेडा, प्रेमाच्या रजतकिरणी, न्हाऊन निघतो केवढा,–!! हात तुझा हाती येता , बघ कसा जळतो बिचारा, प्रेम दिवस त्याला न मिळे, कधी करण्यास साजरा,!! आभाळीचा […]

1 2 3 10