Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

प्रीतीची फुंकर

मध्ये एक मैत्रीण बऱ्याच वर्षांनी भेटल्यामुळे तिची सुखदुःखे जाणून घेतली. तिचा नवरा बराच आजारी होता. ती मानसिक दृष्टीने खचली होती. परंतु त्यावेळची तिची मानसिक अवस्था पाहून,– आज आठवून मी खालील कविता केली आहे,— मी आहे बघ जवळी, रात्र घनतम काळी, किती सोसशी वेदना, प्रीतीची फुंकर निराळी,–!!! असह्य होता तुझा, जीव किती कळकळे, काळजात थेट उठे, कळ […]

कोसळत्या मनाला सावरत

कोसळत्या मनाला सावरत, तो शांत धीरोदात्त वाटला, ओघळणारे अश्रू पुसताना, आवाज आला” मी आहे ना”-? उद्ध्वस्त चित्त, कापते अंतर, हलून गेलेले काळीज नि, गलबललेले अंत:करण, धीर देत माझ्या उदास मना, आवाज आला,” मी आहे ना”-? चटके घेतलेला धपापता उर, वास्तव स्वीकारत रडवेला सूर, दाबत मी, साऱ्याच यातना,– आवाज आला,” मी आहे ना”-? वेदनांचा खेळ सारा, उभ्या […]

सखी मज सांग

सखी मज सांग, तो राजकुमार कोण, उंच सरळ धिप्पाड, बघ हाती धनुष्यबाण,–!!! सखी मज सांग, जमला समूह आगळा, हा त्यातला, पण वेगळा, रूप देखणे नीलवर्णा, आला मजसी विवाह करण्या,–!! राजकुमार सगळे जमले, सगळ्यात उठून दिसे हा, मज तो शांत वादळ भासे, नुसते बघून पुरुषोत्तमा,–!!! वाटे मज तो निर्भय निडर, जणू शिव शंभूचा अवतार,– उठला तो अगदी […]

तू किती पारदर्शी

तू किती पारदर्शी, दाखवशी आरपार, तुझ्यापासून कोण लपवी, आपुले रे निखळ अंतर, –!!! माणसा, तू कसा असशी बघ एकदा निरखून, काय चालले तुझ्या चित्ती, भावनांचेच चढ-उतार, –!!! वरून पाहता प्रतिमा देखणी, लक्षपूर्वक पहा वरील रूप, आत खळाळत्या खोल समुद्री, मनाची डचमळे कशी लाव, रूप, रंग, गंध ,स्पर्शी, कुठलेही नसे संवेदन, संवाद साधावा आरशाशी, राहून स्थिर अगदी […]

रंगांची आरास

कुठून आले हे निळे पाखरू, पाहून त्याला वाटे उल्हास, निसर्गाचा महिमा, जादू , ही तर रंगांची आरास,–!!! झुलत्या फांदीवर बसतां, पुढेमागे ते बघा झुले, देखणे वाटे, नजर फिरता, रंग पांच त्यात मुरलेले,–!!! इवलेसे, मुठीत मावेल, जीव तरी केवढासा, लकलक डोळे, छोटे शेपूट तपकिरी रंग त्याचा,–!!! चटकन हेरे सावज, नजर भिरभिरत बघे, खुट्टट आवाज होता , बनते […]

असे जगावे, तसे जगावे

असे जगावे, तसे जगावे, मला वाटते मुक्त जगावे, कधीही कुठले बंधन नसावे, ताणतणाव चिंता समस्या, अगदी त्यांना कोळून प्यावे,–!!! जीव टाकत स्वच्छंदाने, मुक्त विहरत मस्त रहावे, फुलपाखरू होऊन सगळे, जीवनाचे मर्म लुटावे,–!!! कधी कस्तुरी व्हावे वाटे, सुगंध फैलावण्या सारे, वाऱ्याने त्याचेच गान गावे, घेऊन जग तृप्त व्हावे,–!!! कधी वाटते डोंगरदरीत, हरणउड्या मारत हिंडावे, स्वैर आपुले आभाळचआपण, […]

विठूमाऊली

चंद्रभागेतीरी भक्तीचा मळा, झाले वारकरी गोळा, आंसुसले सारे विठ्ठल दर्शना, एवढीच ना मनोकामना, विठूमाऊली, घरदार सोडून इथवर येता पावसापाण्यां न जुमानता, तुम्हा कारणे देह झिजवतां, पतितपावन झालो आता, रखुमाई,–!!! तुम्ही आमुचे आई- बाप, जगाचेच आहात साऱ्या, विनंती एवढी विठुराया, लेकरांवर करी कृपा, झडकरी,–!!! घेऊन आलो भक्ती, दुःख, आणखी व्यथा, अडकलो संसारा जाणा हो,पंढरीनाथा, लवकरी,–!!! नको आम्हा […]

चाफा आणि मोगरा

चाफा आणि मोगरा गंधर्व कुठले हे, धरातलावर येऊन, सर्वांस मोहवती खरे, शापित म्हणू त्यांना तर सुगंधाच्या राशी, जो तो कुरवाळे त्यांना, घेऊन थेट हृदयाशी, –!!! हिमगौरी कर्वे ©

अनाहता, अनादि-अनंता

अनाहता, अनादि-अनंता, वाहिले तुज मी चित्ता , व्हावी तुझी मजवरी कृपा, हीच उरी आंस बाळगतां,–!!! शरण तुज आले रे दयाघना, तनमन मस्तक नमवितां, तुजकारणी देह पडावा, आठवते तुज कृपाकरा,–!!! तुज पायी वाहिल्या मी, अनेक अरे वेदना, काय सांगावे दुःख, किती भोगाव्या यातना,–!!! शरीर, मानस झिजवतां, नच मिळे सुख पण वंचना जावे कुठे सांगावे कोणा, देव मानती […]

माहीत आहे

माहीत आहे, तू आभाळाएवढा, असीम अथांग अपार, तुझ्या कार्यकर्तृत्वाला, खरंच नाही सुमार,–!!! माहीत आहे, तू विस्तीर्ण सागरासारखा, प्रचंड उफाळत उसळत भरतीची वेळ येता, बेपर्वा बेलगाम बेदरकार,–!!! माहीत आहे, तू शांत झऱ्यासारखा, कलंदर, मितभाषी राहत आपल्याच धुंदीत राहणारा फक्त झुळुझुळू वाहत–!!! माहीत आहे, तू अजस्त्र ढगासारखा सगळीकडेच विचरत, संकटात कोणी असता, निरपेक्ष हात देत,–!!! माहीत आहे, तू […]

1 2 3 4 5 15