Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

दिन ढळला सखया, कधी येणार तू ?

दिन ढळला सखया, कधी येणार तू ,-? नयनांची ही निरांजने, आता लागली रे विझू,–||१|| वाट तुझी पहावी किती, भासते तुझीच कमी, मलमलीची गादीही, टोचू लागली अंतर्यामी,–||२|| भोवताली सारी सुखे, एक विरह त्यांना मारे, आजुबाजूस सगळे, इहलोकीचे पसारे,–||३|| असा कुठे गेलास तू , परतण्याची वाट नाही, आभाळ तारे वारे, दशदिशा झाल्या स्तब्धही,–||४|| चातकाची अवस्था माझी, चंद्रम्यास आम्ही […]

येतात तुझे आठव….

येतात तुझे आठव, गगनात काळे ढग, उरांत फक्त पाझर, शिवाय नुसते रौरव,–||१|| येतात तुझे आठव, सयींची होते बरसात, चित्तात उठे तूफांन, मनात चालते तांडव,–||२|| येतात तुझे आठव, प्रीतीचे हे संजीवन, स्मृतींचे मोठे आवर्तन, त्यांचे लागती न थांग,–||३|| येतात तुझे आठव, सरींची त्या उधळण, शब्दांचे पोकळ वाद, कल्पनांचे नुसते डांव,–||४|| येतात तुझे आठव, अश्रू असूनही शुष्क, मन […]

नेहमीच मज हे दयाघना

मद, मोह, क्रोध, वासना शरीरांतर्गत किती भावना,माणूस नावाची जादू भारते, नेहमीच मज हे दयाघना,–!!! लोभ मत्सर इर्ष्या नीचता, माणसातही आढळते क्रूरता, संपून माणुसकी, वृत्ती दानवी, दाखवतो आपली बा हीनता,–!! तरीही माणूसपण असते, एखाद्या सज्जन हृदयात, माणुसकीचे महत्व जाणे, कितीही असेल संकटात,–!!! असा सज्जन प्रेम मानतो जगातील मोठी शक्ती, हेच प्रेम असे त्याचे, जगण्याची विशाल उक्ती,–!!! मुके […]

सोनसळी चोळी माझी

सोनसळी चोळी माझी,वरती बिलोरी ऐना, भल्या भल्यांची अरे राजा, करते कशी मी दैना, पिवळाजर्द घागरा माझा, त्यावर नक्षीदार बुट्टे भोवती चंदेरी ओढणी, त्यावर निळेशार चट्टे,–!!! शेलाटी अंगकाठी, आखीव की बांधा, नाजूक नार नवेली, होईल प्रीतिची बाधा,–!!! नाक माझे चाफेकळी, रंग गोरा गोरा, पाहणारा हरखून जाई, असाच रंगेल तोरा,–!!! केतकी स्पर्श माझा, मृदू मुलायम चंपाकळी, जो तो […]

जन्मभूमीपासून दूर, मातृभूपासून वंचित

जन्मभूमीपासून दूर,मातृभूपासून वंचित, लहान मुलासारखाच मी, तिच्यासाठी सदैव सद्गदित,—!!! उठे स्मृतींचे मोहळ, स्मरणांच्या माशा डंसत, भारतीय म्हणून मी,—- झुरतो तिच्यासाठी अविरत,—!!! थांबे ना कुणासाठी काळ , मागेमागे धावे मन, आलो जेव्हा परदेशात, उदास होतो आत उरांत,—!!!! खडी करण्या कारकीर्द, मनात होती खूप उमेद, आईपासून तुटले मूल , सारखी जिवा वाटत खंत,–!!! नीतिमंत तो भारतीय , असे […]

तारकापुंजाची ताराराणी

तारकापुंजाची ताराराणी, ऐकते तुझे मनोगत, कथा व्यथा सारी कहाणी, समजते ग मज नकळत, –!!! रंग तुझा चमकदार, दुधी, पसरत नभी मंद प्रकाश, उजळतेस कशी आकाशी स्वयंप्रकाशी झगमग झगमग,–! चंद्रराजाच्या जनानखानी, अस्तित्व कसे तुझे ठळक, किती राण्या असून भोवताली, तुझ्यावर त्याची मेहरनजर ,–!!! तरीही भासशी किती एकाकी, काय सोसशी अंतरी दुःख, तोंड मिटुनी गप्प राहशी, कधी लपवत […]

उघडेल कधी दरवाजा

उघडेल कधी दरवाजा,पक्षी पिंजऱ्यातून उडेल, संपतील तणाव चिंता, स्वातंत्र्य असे उपभोगेल आनंदाच्या त्या क्षणा, —- मोल देत कसा नाचेल , भरारी घेत आभाळा, उराशी आपुल्या कवटाळेल, स्वातंत्र्याची नुसती कल्पना, सतत रुंजी घालत राहील,— इवल्याशा त्याच्या मनात, *मुक्तीचा आनंद भरेल, विश्वास ठेवू तरी कसा, मनी भावना उफांळेल,— सुटली ही भयानक कारा ज्याक्षणी त्याला आंकळेल, भोवतालच्या साऱ्या जगां, […]

भास्करा दिन कालचा काळा

भास्करा दिन कालचा काळा, प्रेमास फुलत्या तुझ्या माझ्या, मध्यभागात येऊन जसा, चंद्रमाने आणला अडथळा ,–!!! काही काळ दर्शना तुझ्या, जीव कासावीस माझा, कोलाहल माजतां उरां, नुरला कुठलाही आसरा,–!!! न्यारी प्रेमाची खुमारी, चंद्राने अशी वाढवतां,— स्वर्ग दोन बोटे राहिला , जशी ग्रहणाची सांगता,–!!! मात देत सकल अंधारा, उगवशील माझ्या राजा, जरी तु होशी झाकोळतां, उणीव नाही तुझ्या […]

संन्यस्त अश्वत्थ बनते

आकाशाशी स्पर्धा करणे, हीच मातीची ओढ असे, खालून मुळ्यांची पेरणी, झाडाझुडपांचा पायाच असे, वाढावे असेच उदंड, खालून वरवर जावे, कितीही वर गेलो तरी, पायाला न कधी विसरावे, गगन विस्तीर्ण भोवती, बुंध्यातून वाढीस लागावे, फांद्या पाने ,फुले यांनी, खोडास सतत बिलगावे, झाड लेकुरवाळे असते, तरी किती निस्संग,—!!! एक निळाई त्याच्या डोळी, दुसरा न कुठला रंग ,–!!! *हिरवे […]

चांदणी मी गगनांतील

चांदणी मी गगनांतील,चमचम,चमचम चकाकती, कोण आहे तोडीस तोड, पुढे यावे अंतराळातुनी,— न कुठला नखरा, न कुठली रंगरंगोटी, का न मानावे देवा, ही त्याचीच किमया मोठी,–!!! रंग आमुचा नैसर्गिक, दुधी म्हणू की पांढरा, लखलखतांना,पुढे-मागे, कसा दिसे आमुचा तोरा,–!!! जेव्हा उगवतो आम्ही, थोडा प्रकाश अवती, चंद्रराजाचा डामडौल पहा, चांदण्या त्यात किती रंगती,–!!! इतरही त्याच्या सर्व सख्या, पट्टराणी त्याची […]

1 2 3 4 19