Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

झाड आहे झुकलेले

झाड आहे झुकलेले, कमरेत थोडे वाकलेले , असून इतके बहरलेले, लीन होऊन सदैव नमले, किती पाहिले पावसाळे, केवढे उन्हाळे सोसले, शिशीरी गारठून गेले, हेमंती पुन्हा सावरलेले, केवढी वादळे, वारे आले, पावसात झाड भिजले, तरीही निश्चल खडे राहिले, कुणी आले घांव घातले, नाग सापांचे विळखे पडले, मुंग्यांनी बुंध्याला वारूळ केले, झाड निमूट स्थिर राहिले, कोणी तोडली त्याची […]

विशाल आपुले पंख फैलावुनी

विशाल आपुले पंख फैलावुनी, उंच उंच आभाळी उडावे, मनसोक्त रमतगमत दूरवरी, विहरत –विहरत गात जावे,–||१|| नको कुठले ताणतणाव, नकोच कुठल्या चिंता, भोवती निळा आसमंत, मेघ सारे नि विद्युल्लता,–||२|| वाटले तर वृक्षांवर बसुनी, निवांत करावी फक्त टेहळणी, स्वातंत्र्य फक्त राहावे जपत, नको कोणाचीच मनधरणी,–||३|| अपमान, मानभंग, दुःखे, कोणीच नको करायाला,– नातीगोती टोचती सारी, अवघ्या मानवजातीला,–||४|| आपल्या दिलाचा […]

येता तुझ्या चरणांशी

येता तुझ्या चरणांशी, पंढरीनाथा,वेगळी प्रचिती, लौकिकाचे काटे बोचती, पण अद्वैताचीच अनुभूती,–!!! अलौकिकाचे आम्ही प्रवासी, स्वर्ग आमुचा पंढरी, जन्मोजन्मी आंस तुझी, अनंतकाळाचे रे वारकरी,–!!! हिमगौरी कर्वे. ©

तुमच्या हृदयीचा राजा

तुमच्या हृदयीचा राजा, गुलाब असे ना जरी, माझ्यासारखा राजबिंडा, मिळेल का तुम्हालाही,–? जन्म घेतला राजवंशा, नसते कुणी राजा म्हणुनी, कर्तृत्वाने मोठे व्हाया,– पाकळी पाकळी अगदी फुलुनी–!! विचारा थेट आपल्या हृदयां, फूल माझे छोटे अगदी, बघा मोठ्या कार्यकर्तृत्वा,– मी मागे नाही जराही,–!!! रंगीबेरंगी जराही नसता, दुनिया आकर्षित होई, डोलारा खूप नसता मोठा, भरल्या आंत राशी सुगंधी,–!!! वाऱ्याबरोबर […]

वि विठ्ठलाचा

विचा महिमा पाहू , अक्षर मोठे देखणे, विलक्षण आहे जादू , त्याचेच “गारुड” पडणे, विलोभनीय आहे सृष्टी, विचक्षण तिची शोभा, विसंगत बघू रंग संगती, विलोभनीय की पसारा,–!!! विशेष कितीतरी गोष्टी, विवेचन त्यांचे किती करू, विलक्षण विराजमानी, आश्चर्यांना किती स्मरू,–!!! विकार विवेक विचार, मनात असती भावना छुप्या, त्यातून विपरीत जन्म घेई, नि भावनांची विविधता,–!!! विनाशकाले विपरीत बुद्धि, […]

स्पर्शाने बघ तुझ्या पडतो

स्पर्शाने बघ तुझ्या पडतो, रिमझिम रिमझिम सडां,– मनात बहर खूप फुलतो, त्यावरती रोमांच खडा,–!!! जवळ तू अगदी येता, मनमोगरा उमलतो, तन-मन गंधित होता, प्रणय- सडा पडतो,–!!! कवेत तुझ्या शिरता, प्रेमधून कोण वाजवतो, त्यात भान हरपतां, दुनियेचा रंग बदलतो,–!!! कानात बोल मधुर घुमता, वाटे प्रीतशब्द बोलतो, शेवटी निवडून धरा, मदनच खाली उतरतो,–!!! कोमलांगी तू चारुलता, मनात मी […]

तुझ्याशिवाय

तुझ्याशिवाय, दिन भासे राती सारखा, रात्र उजाडता भकास पसरे, दिन उन्हासारखा,–!!! तुझ्याशिवाय, पावसाळा अगदी कोरडा, वर्षाव संजीवनाचा भले, होत राही सारखा,–!!! तुझ्याशिवाय, हेमंत ऋतू येता, उदासपण भरलेले, जीवन अव्याहत चालता,–!!! तुझ्याशिवाय, आगमन होते शिशिराचे, मन पालवी गारठून जाते, दूर — दूर तू राहता, -!!! तुझ्याशिवाय, ग्रीष्म ही भासे रुक्ष पहा, अधिक अधिक करत राहे, काहिली जिवाची […]

कृष्णा

मम चित्ती तुझे रूप गोपाळा, यशोदानंदन जगत्पालका, जगदाधिशा प्रतिपाळा, आठवती किती नावे कृष्णा,— देवकीनंदना वसुदेवसुता, राधेच्या कृष्णा, रुक्मिणी- भ्रतारा, तुझं आठवते मी घननिळा, द्वारकाधीशा, विष्णू अवतारा मनमोहना तू बाळकृष्णा,–!!! गोपिकांमधील तू श्रीरंगा, श्रीहरी तू जगदोद्धारा, नटवर तू अनादि अनंता, उभा राहशी प्रसंगी सारथ्या,–!!! कधी भासशी नुसती कल्पना, पण विहरशी आत्मी मनोहरा, सत्यभामा तुझीच कांता, लुब्ध तिच्यावर […]

असा कसा, जसा तसा

असा कसा, जसा तसा, जीवनाचा हा प्रवास, किती कष्ट दुःखे, यातना, कधी आनंदाचा मधुमास,– कधी कटू कधी गोड, कधी तिखट, कधी आंबट, चवी जितक्या येती वाट्या, तितुके पडती विविध सायास,– कधी गंमत, कधी मजा, कधी जोरा, कधी सजा, कधी रंक होतो राजा,– कधी राजाचाच बने दास,–!!! केव्हा वाटे जीवनगाणे, सुरेल स्वर्गीय ते तराणे, कधी अंतर्दुःख पुराणे, […]

धरणीचा दूत म्हणुनी

धरणीचा दूत म्हणुनी, उंच आभाळी जाशी, सतत पंख फैलावुनी, प्रवास सारा करशी–!!! दूरवरी खूप उडशी, घेऊन निरोप खालचा, वर अगदी जाऊन पोचशी, जिथे ना पोचे ऐहिक दृष्टी,–; आयुष्ये ज्यांची संपली, त्यांची खुशाली आणशी,-!!! त्यांच्याविना सारी पृथा, वंचित पोरकी,बापुडवाणी, नाती-गोती इथली सारी, मात्र एकदम केविलवाणी,–!!! भन्नाट रान वाऱ्यासारखा, काळ जाई पुढे पुढे, घेऊन जाई संगतीला, आपुले सख्खे […]

1 2 3 4 15