Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

तप्त हृदयाला शांतवी

तप्त हृदयाला शांतवी, त्याला मित्र म्हणावे, रुक्ष मनाला पालवी, त्याला दोस्ती म्हणावे,–!!! वियोगाचे दुःख भोगी, त्यात समजावे त्याला, याच दुःखा हलके करुनी, प्रेम करे, तो सखा सोबती,–!!! संतापलेल्या मनींचे, ओरखाडे मिटवी तो, जो अशी साथ देई, त्याला मित्र म्हणावे,–!!! कडक उन्हात जो गारवा, आपणहून जिवां देई, हाताला धरून सावलीला, जो स्वतः आणून बसवी,–!!! थेंबभर अश्रू पाहुनी […]

असा कसा फसवशी कृष्णा

असा कसा फसवशी कृष्णा, जाऊन बसतोस कदंबावरी, पाण्यात आम्ही सचैल, घेऊन गेलास वसने वरी,–!!! थंडगार वार्‍याच्या झुळका, अंगागाला कशा झोंबती, पाण्यातून बाहेर येण्या, अशक्य वाटे आम्हा किती,–!!! काय हवे तुझं सांग तरी, आमुची वसने दे‌ झडकरी, कितीदा कराव्या विनंत्या, काकुळतीला आलो आम्ही,–!!! अर्ध्या पाण्यात उभे राहुनी, दमलो आम्ही साऱ्या सख्या, किती छळणार अजून सांग, नाही कुणीच […]

तुजकडे पाहुनी मज

तुजकडे पाहुनी मज, गूढ काही वाटते, ऊन सावली खेळ, मनात, काहीसे दाटते,–!!! तुझी चौकोनी नक्षी, नजर फिरवी चोहीकडे, आपल्यापल्याड काय चालते, लपवून ती दर्शवते,—!!! काही दरवाजे उघडे, का ठेवले कोणासाठी, कोण तेथे वावरे, कोण तिथे, संगती सोबती,–!!! किरण प्रकाशाचे येती, सावल्यांशी खेळत खेळत, अस्तित्व कोणाचे असे, कुणामुळे पसरत पसरत,–!!! सुख दुखांचे शब्द ऐकशी, जरी भले तू […]

फूल उमलताना

फूल उमलताना, त्याकडे बघत रहावे, सावकाश उघडतानां, पाकळी पाकळी हाले,–!!! सुरेख पहा रंगसंगती,– सुबक अगदी ठेवण, आकार प्रफुल्ल होताना, आनंदित आपले मन,–!!! वाऱ्यावर झुलताना, कळ कुठली कोण दाबे, अचानक फुलाची पाकळी, आतून उत्फुल्ल होऊ लागे–!!! हालचाल होताना तिची, नाजूक परागकण दिसती, उघडझाप त्यांची पाहता, आपले नेत्र सुखावती, फांदीवरची अनेक फुले, आतून कशी हालती, जाईचे निरीक्षण करावे, […]

मित्रवंदाचा दीप विझे

मित्रवंदाचा दीप विझे, सोनसंध्याकाळ झाली, संधिकालाचे आगमन होता, पाखरे घरां निघाली,–!!! आकाश काळवंडून गेले, चांदणी उगवू लागली, तम दाटता भोवती, धरती बेचैन झाली,–!!! प्रकाशाचे किरण संपले, अंधाराचा नाच खाली, आभाळातून चंद्रमा पाहे, वसुंधरा अंधारलेली,–!!! तिला पाहून बुडालेली,– चांदवा पसरे रजत-प्रकाश, ओहोटीच लागलेली,– समुद्रकिनारी कुठे गाज,–!!! रजनीच्या कुशीत झोपे, चराचर सृष्टी सावकाश, पृथा चिंतातुर होई,– तिला भास्कराची […]

ईश्वराचा वास कोठे

ईश्वराचा वास कोठे, प्रश्न नेहमी पडतो, फुलांफुलांतील सुगंध, मग त्याचे उत्तर देतो,–!!! आकार फुलांचे विविध, सुबक आणखी नाजूक, एक नाही दुसऱ्यासारखे, कोण त्यांना रेखितो,–!!! पानांचे रंग निरखून पहा, छटाही त्यांच्या निरनिराळ्या, कोण त्यांना असे रंगवे, रंगारी त्यांचा कुठला हा,–!!! फुलती कळी जवळून पहा, पाकळी पाकळी उमले, कोण त्यांचा जन्मदाता, आतून कोण त्यांना घडवे,–!!! एक फळ नसते […]

गोकुळीच्या आम्ही गोपिका

गोकुळीच्या आम्ही गोपिका, निघालो विकण्या दूध, लोण्या कितीदा विनवावे तुज श्रीरंगा, उशीर होई मथुरेच्या बाजारां,–!! करून सगळी आवरां -आवरी, निघालो आम्ही सगळ्या सत्वरी कामे सारी भराभरा आटोपुनी, डोईवर घेऊनी भरलेला घडा,–!! ठुमक ठुमक चालीची नक्कल करीत थांबशी, ‌‌ उगी आम्हां विलंब करीशी काय केला आम्ही गुन्हा,-!! नको नको रे मारुस खडा, ओघळ दह्यादुधाचे पहा, दंगेखोर किती […]

कोण जाणे कसे ठांवे

कोण जाणे कसे ठांवे,मन आज भरून आले, आठवणींच्या आभाळात, एकेक ढग जमा झाले,–||१|| बघता बघता एकमेकात, ते कसे खेळू लागले, हृदयांतरी स्मृतींचे मग, बिलोरी आरसे हलू लागले,–||२|| स्मरणांच्या हिंदोळ्यावर, झोके घेत झुलू लागले, इकडून तिकडे पाय हलवत, मन सैरावैरा धावू लागले,–||३|| गतकाळाचा जोर घेऊन, हिंदोळा वारंवार हाले, वरती जाता क्षणिक सुख, भासते कधी उगीच खरे, खाली […]

काही असले नसले

काही असले नसले, तरी आनंदातच जगावे, काय आणले, काय न्यायचे, सर्वांनाच आहे ठांवे ,–!!! ,मी मी करत करत, कमरेला बांधून गोष्टी, पैसाअडका, सोने-नाणे, सारे ठेवायाचे पाठी ,–!!! शेतीवाडी, जमीनजुमला, भाईबंद हक्क सांगती, भाऊबंदकी होऊन निव्वळ, तुटतात सगळी नाती गोती,–!!! हे माझे ते तुझे, कशासाठी, आपपरभाव,-? स्वार्थ आपमतलब शेवटी, करून दु:खी होतो मानव,–!!! सख्खे, सख्खे न राहती, […]

आज यमुनेचा उर

आज यमुनेचा उर,किती भरुनी आला, आनंदाने पाण्या तिच्या, पूर भरतीचा आला,–!!! गोकुळातील नंदकिशोर, मदतीस तिच्या धावला, कालिया — मर्दनाने, गोकुळीचा त्राता झाला,–!!! गोकुळ तिचे सर्वस्व असता, बाल कान्हा तारक झाला, भितीने तिची काया थरथरता कृष्णस्पर्शे, जीव कृतार्थ झाला-! गोकुळावरील संकट केवढे, गोपगोपिकांवर जीवघेणे, गारठून भीतीने गेले, कृष्णावताराने वाचवले,–!!! लहानगे ते पुढे धावतां, बेचैनी येईल त्यांच्या चित्ता, […]

1 15 16 17 18 19 32
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..