Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

तारकापुंजाचे कौतुक व्हावे

तारकापुंजाचे कौतुक व्हावे, चंद्राचे तर नेहमीच असे, अवतीभोवती चांदणं घोळका, तरच चंद्र उठून दिसे,–!!! खरेतर चंद्रावरती, डाग किती, चांदणे केवढे असते निखळ, लुकलुकण्याची किमया त्यांची, चंद्राच्या तर न गावी निव्वळ,–!! नियम दुनियेचा कठोर असे मोठा तोच पुढे येतो, लहानांना विसरती सारे, मोठेपणाच श्रेष्ठ ठरतो,–!!! चांदण्यांची सैर चालू, अहोरात्र, दिनांतरी, चांदव्याचा खेळ चालतो, आमुच्याशी निरंतरी,–!!! ढगाढगांतून तो […]

आर्त तन हे, आर्त मन हे

आर्त तन हे, आर्त मन हे, करुणानिधे,तुला साद रे, शांती, प्रेम, आस्था, गेल्या भावना कुठे रे,–!!! उगा काळीज उलते, मन किती धास्तावते, का मम अंतरातुनी, अस्वस्थपण छळते रे,–!!! सांग तुझ्याविना माझा, असेल कोण त्राता रे, कोलाहल दाटे मनी, ही जीवनाचीच करणी, घायाळ हृदया, न वाली, जावे कुठे,विधात्या रे,–!!! सुखाची कशी वानवा असे, दुःख, अमोज अगणित रे […]

साथ लतावेलींची

साथ लतावेलींची, सोबत झाडफांद्यांची, संगत तूप साखरेची, तशी जोडी आपुली, आपण दोघे पती-पत्नी असूयांत जन्मोजन्मी,–!!! हिमगौरी कर्वे.©

संध्यासमय येताच पक्षी

संध्यासमय येताच पक्षी, घरट्याकडे सारे निघाले, किती दूर, किती योजने, लांबवरी फार उडाले,–||१|| किलबिलाट करत पिल्ले, असतील वाट पाहत, सय येता त्यांची एकदम, पंखात जसे बळ शिरत,–||२|| आपुले घरटे नजरेस पडतां, जीव भांड्यात कसा पडे, पिल्ले सुरक्षित पाहता, आनंदओसंडे चहूकडे,–!!||३|| धोका किती कोवळ्या जिवांना, सोडून जायचे निराधार, नाग साप मांजरांचा , डोळाच असता त्यांच्यावर,-!!||४|| नित्य कामास […]

किती पाहुणे उडून येती

किती पाहुणे उडून येती, या देशातून त्या देशात, स्थलांतर त्यांचे असे पाहुनी, चकित होतो आपण मनात,–!! हजारोंची संख्या त्यांची, एकरंगी नि एकढंगी, सारखेच सगळे दिसती, सारख्याच त्यांच्या ढबी,–!!! आभाळातून उडताना, बहुतेकांना ना थकवा, हे पाहुणे असती वेगळे,– वेळेवरती– आपुल्या गावा,–!!! आगळेपण त्यांचे उठून दिसे,–!!! किती पिढ्या गेल्या तरी, हजारो वर्षे येती ते, दरवर्षी परिपाठ असे,– मार्ग […]

बकुळीची ओंजळभर फुले

बकुळीची ओंजळभर फुले, तू देतां हातांत,– विसरून आपुले भान सारे, उभी राहिले अंगणात,–!! सुवास त्यांचा आसमंती, जरी ती असती ओंजळीत, बाहेरील जगाहून अधिक, दरवळ उरला माझ्या मनात,–!!! चोरटी ती भेट आठवे, लज्जेचे पांघरूण भोवती, संकोचांचे किती कब्जे, आज स्मृती मनी खेळती,–!!! तू हाती हात घेता , मी जशी फूल झाले , पाकळीगत नाजूक, बहरून कशी उठले,–!!! […]

जगण्यात मौज आहे

जगण्यात मौज आहे, सुखदुःखाची फौज आहे, रिवाजांचे शासन आहे, रीतींचे आसन आहे, आश्वासनांचे नभ आहे, निराशांचा पाऊस आहे, क्वचित आशेचा किरण आहे, कल्पनांचे साम्राज्य आहे, वज्राहून कठोर वास्तव आहे, लोण्याहून मऊ हृदय आहे सैतानाहून कठोर भावना आहे, संताहून हळवे कुठे मन आहे, देवाहून थोर कधी माणुसकी आहे, पत्थराहून टणक अनीती आहे, अत्याचाराचा विळखा आहे, कधी प्रेमाचा […]

सरोवरात कमलिनी फुलतां

सरोवरात कमलिनी फुलतां, भ्रमर भोवती विहरू लागे, पाकळ्यांचे सौंदर्य पाहता, त्याचा मनमोर नाचू लागे,–! मोह पडे अगदी त्याला, टपोऱ्या मोहक कमळाचा, गुणगुणत मस्त मजेत, वाऱ्यावरती झोके घेत, उतावीळ एकदम तो, झटकन तेथे आला,–!!! ती आपल्याच नादात असे, ना तिच्या गावी त्याचे येणे, डुलता डुलता झुळकेबरोबरी,‌ तारुण्याचा तो आनंद उपभोगणे,–!!! मोहित भुंगा जवळी येता, गुंजारव सारखा करे,– […]

मुक्तछंद

आलास, ये वरूणराजा वाट पाहतो आहोत, अगदी चातकागत,— थोडा रेंगळ आमच्यासमवेत, भिजवून टाक धरणीला, तुझ्या संततधारेने, अरे तिला संजीवन दे रे,–!!! ती तडफडत्ये उन्हाने, रणरणतेपण खाते रे तिला, नखशिखांत भिजू देत तिला, तुझ्या जलप्रवाहांनी,— तरसता, पोळलेला तडफडतां, माणसाचाही आत्मा,— होईल संतुष्ट तिच्या भिजण्याने, धरती एकदा तृप्त होऊ दे, चराचर सृष्टी होऊ दे समाधानी, तू फक्त ये […]

निळ्या काळ्या यमुनेतीरी

निळ्या काळ्या यमुनेतीरी, कृष्ण राधेशी अनुनय करी, अंधारातून वरून बघती, चंद्र- चांदणी चमकू लागती,||१|| संधिकाली नीरवताही, निर्जनताही भोवताली, कान्हा वाजवी मुरली, राधा भान हरपली,–!!,||२|| बघतां बघतां तम लागे चढू, ओढ जिवांची की आत्म्यांची, दोघांसह येईना मुळी कळू, मागे टाकला संसार पती, टाकून सारे तिथेच ती, धावली कशी यमुनातीरी,–!!||३|| काय आहे कृष्ण म्हणजे, अशी ओढ कशी अनावर, […]

1 14 15 16 17 18 32
error: कॉपी कशाला करता? लेखकाला लिहायलासुद्धा कष्ट पडतात.. चोरी कशाला करायची ? स्वत:च लिहा की....