Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

ईश्वराचा वास कोठे

ईश्वराचा वास कोठे, प्रश्न नेहमी पडतो, फुलांफुलांतील सुगंध, मग त्याचे उत्तर देतो,–!!! आकार फुलांचे विविध, सुबक आणखी नाजूक, एक नाही दुसऱ्यासारखे, कोण त्यांना रेखितो,–!!! पानांचे रंग निरखून पहा, छटाही त्यांच्या निरनिराळ्या, कोण त्यांना असे रंगवे, रंगारी त्यांचा कुठला हा,–!!! फुलती कळी जवळून पहा, पाकळी पाकळी उमले, कोण त्यांचा जन्मदाता, आतून कोण त्यांना घडवे,–!!! एक फळ नसते […]

गोकुळीच्या आम्ही गोपिका

गोकुळीच्या आम्ही गोपिका, निघालो विकण्या दूध, लोण्या कितीदा विनवावे तुज श्रीरंगा, उशीर होई मथुरेच्या बाजारां,–!! करून सगळी आवरां -आवरी, निघालो आम्ही सगळ्या सत्वरी कामे सारी भराभरा आटोपुनी, डोईवर घेऊनी भरलेला घडा,–!! ठुमक ठुमक चालीची नक्कल करीत थांबशी, ‌‌ उगी आम्हां विलंब करीशी काय केला आम्ही गुन्हा,-!! नको नको रे मारुस खडा, ओघळ दह्यादुधाचे पहा, दंगेखोर किती […]

कोण जाणे कसे ठांवे

कोण जाणे कसे ठांवे,मन आज भरून आले, आठवणींच्या आभाळात, एकेक ढग जमा झाले,–||१|| बघता बघता एकमेकात, ते कसे खेळू लागले, हृदयांतरी स्मृतींचे मग, बिलोरी आरसे हलू लागले,–||२|| स्मरणांच्या हिंदोळ्यावर, झोके घेत झुलू लागले, इकडून तिकडे पाय हलवत, मन सैरावैरा धावू लागले,–||३|| गतकाळाचा जोर घेऊन, हिंदोळा वारंवार हाले, वरती जाता क्षणिक सुख, भासते कधी उगीच खरे, खाली […]

काही असले नसले

काही असले नसले, तरी आनंदातच जगावे, काय आणले, काय न्यायचे, सर्वांनाच आहे ठांवे ,–!!! ,मी मी करत करत, कमरेला बांधून गोष्टी, पैसाअडका, सोने-नाणे, सारे ठेवायाचे पाठी ,–!!! शेतीवाडी, जमीनजुमला, भाईबंद हक्क सांगती, भाऊबंदकी होऊन निव्वळ, तुटतात सगळी नाती गोती,–!!! हे माझे ते तुझे, कशासाठी, आपपरभाव,-? स्वार्थ आपमतलब शेवटी, करून दु:खी होतो मानव,–!!! सख्खे, सख्खे न राहती, […]

आज यमुनेचा उर

आज यमुनेचा उर,किती भरुनी आला, आनंदाने पाण्या तिच्या, पूर भरतीचा आला,–!!! गोकुळातील नंदकिशोर, मदतीस तिच्या धावला, कालिया — मर्दनाने, गोकुळीचा त्राता झाला,–!!! गोकुळ तिचे सर्वस्व असता, बाल कान्हा तारक झाला, भितीने तिची काया थरथरता कृष्णस्पर्शे, जीव कृतार्थ झाला-! गोकुळावरील संकट केवढे, गोपगोपिकांवर जीवघेणे, गारठून भीतीने गेले, कृष्णावताराने वाचवले,–!!! लहानगे ते पुढे धावतां, बेचैनी येईल त्यांच्या चित्ता, […]

किती रंग या जीवनी पहावे

किती रंग या जीवनी पहावे, कितीदा पुन्हा नव्याने जगावे, रोज रोज नवीन ताजे, दुःख जिवापाड सोसावे,–!! ठरवलेले नेहमी चुकते, विपरीत काही घडते, अगणित अपेक्षांचे ओझे, इवल्या हृदयाने पेलावे,-? जे विधायक, ते दूर राहते, नकारात्मक ते सारे घडते, आपल्याच जिवाचा बळी रोज नव्याने पहावे लागते,-!! मदतीचा हात करता पुढे, आरोपांना पेंव फुटते , आंधळ्या निर्जन आयुष्याला , […]

बघता तुला प्रिया रे ,

बघता तुला प्रिया रे ,– जिवा बेचैनी येते, कासाविशी होता हृदयी, आत मोरपीस हलते,–!!! विलक्षण ओढ तुझी, काळजाला किती छळते, मूर्त माझ्या अंतरीची, अढळ अढळ होतं जाते,–!!! स्पर्श होता तुझा सख्या, माझी न मी असते, बाहूंत तुझ्या विसावण्या, किती काळ मी तरसते,–!!! तुझ्यातच सारे विश्व माझे, जगही तोकडे भासे, तुझ्याचसाठी राजसा, मन्मनीचा चकोर तरसे,–!!! उषा आणि […]

तेज:पुंज स्वातंत्र्यसूर्य

तेज:पुंज स्वातंत्र्यसूर्य,उगवला आपल्यामुळे, हरेक भारतीय मान तुकवी, आपुल्या या कर्तृत्त्वापुढे,—!!! असामान्य कार्याचा तुमच्या, गौरव किती करावा,-? प्रत्येकाने ओंजळभर वसा, हृदयी आपुल्या जपावा,–!!! हीच आपणांस श्रद्धांजली, शब्दकुसुमे विनम्र वहाते, तसे,भारतमातेच्या सुपुत्रास, शतश: नमन मी करते,—!!!!! विनायक नाम ते, आपण सार्थ केले, नायक बनुनी भारताला, स्वतंत्र तुम्ही केले,–!!!! हिमगौरी कर्वे.©

हे टिपूर चांदणे

हे टिपूर चांदणे, सख्या तुला बोलावे, आकाशातील घनमाला, घराची तुला वाट दाखवे, –||१|| डोईवरचा चंद्रमा, माझिया प्रियाला स्मरण देई, एक चंद्र घरी वाट पाहे, सारखा सूचित करत राही,–||2|| शांत नीरव वातावरणी, बघ सजणा बोल घुमती, विरहव्याकूळ तुझ्या प्रियेचे, कानात कसे गुपित सांगती,||3|| भवतीचा काळोखही, येण्याची तुझ्या वाट पाहे, मिलन कल्पून मनाशी, दोन जिवांची संगत देई, –||4|| […]

श्रीरामा, घन:श्यामा,sssss

श्रीरामा, घन:श्यामा,sssss— घनघोर या काननी, किती पुकारु तुमच्या नावा,ssss- लक्ष्मण भावजी गेले सोडुनी,–!!! ‌. अयोध्येस परतल्यावरी, बसले मी राणीपदी, आदर्श जोडप्याचा मान देऊनी जनतेने केले धन्य जीवनी,– त्यातच आणखी गोड बातमी, स्वर्गच दोन बोटे राहिला,–!!! कुणाची नजर लागली, ग्रहस्थिती विपरीत फिरली, तुम्ही का सोडले मज रानी, जावे कुठे एकाकी मी आता,–!!! मनोरथे सगळी संपली तुमची सेवा […]

1 13 14 15 16 17 30