Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

जगण्यात मौज आहे

जगण्यात मौज आहे, सुखदुःखाची फौज आहे, रिवाजांचे शासन आहे, रीतींचे आसन आहे, आश्वासनांचे नभ आहे, निराशांचा पाऊस आहे, क्वचित आशेचा किरण आहे, कल्पनांचे साम्राज्य आहे, वज्राहून कठोर वास्तव आहे, लोण्याहून मऊ हृदय आहे सैतानाहून कठोर भावना आहे, संताहून हळवे कुठे मन आहे, देवाहून थोर कधी माणुसकी आहे, पत्थराहून टणक अनीती आहे, अत्याचाराचा विळखा आहे, कधी प्रेमाचा […]

सरोवरात कमलिनी फुलतां

सरोवरात कमलिनी फुलतां, भ्रमर भोवती विहरू लागे, पाकळ्यांचे सौंदर्य पाहता, त्याचा मनमोर नाचू लागे,–! मोह पडे अगदी त्याला, टपोऱ्या मोहक कमळाचा, गुणगुणत मस्त मजेत, वाऱ्यावरती झोके घेत, उतावीळ एकदम तो, झटकन तेथे आला,–!!! ती आपल्याच नादात असे, ना तिच्या गावी त्याचे येणे, डुलता डुलता झुळकेबरोबरी,‌ तारुण्याचा तो आनंद उपभोगणे,–!!! मोहित भुंगा जवळी येता, गुंजारव सारखा करे,– […]

मुक्तछंद

आलास, ये वरूणराजा वाट पाहतो आहोत, अगदी चातकागत,— थोडा रेंगळ आमच्यासमवेत, भिजवून टाक धरणीला, तुझ्या संततधारेने, अरे तिला संजीवन दे रे,–!!! ती तडफडत्ये उन्हाने, रणरणतेपण खाते रे तिला, नखशिखांत भिजू देत तिला, तुझ्या जलप्रवाहांनी,— तरसता, पोळलेला तडफडतां, माणसाचाही आत्मा,— होईल संतुष्ट तिच्या भिजण्याने, धरती एकदा तृप्त होऊ दे, चराचर सृष्टी होऊ दे समाधानी, तू फक्त ये […]

निळ्या काळ्या यमुनेतीरी

निळ्या काळ्या यमुनेतीरी, कृष्ण राधेशी अनुनय करी, अंधारातून वरून बघती, चंद्र- चांदणी चमकू लागती,||१|| संधिकाली नीरवताही, निर्जनताही भोवताली, कान्हा वाजवी मुरली, राधा भान हरपली,–!!,||२|| बघतां बघतां तम लागे चढू, ओढ जिवांची की आत्म्यांची, दोघांसह येईना मुळी कळू, मागे टाकला संसार पती, टाकून सारे तिथेच ती, धावली कशी यमुनातीरी,–!!||३|| काय आहे कृष्ण म्हणजे, अशी ओढ कशी अनावर, […]

तप्त हृदयाला शांतवी

तप्त हृदयाला शांतवी, त्याला मित्र म्हणावे, रुक्ष मनाला पालवी, त्याला दोस्ती म्हणावे,–!!! वियोगाचे दुःख भोगी, त्यात समजावे त्याला, याच दुःखा हलके करुनी, प्रेम करे, तो सखा सोबती,–!!! संतापलेल्या मनींचे, ओरखाडे मिटवी तो, जो अशी साथ देई, त्याला मित्र म्हणावे,–!!! कडक उन्हात जो गारवा, आपणहून जिवां देई, हाताला धरून सावलीला, जो स्वतः आणून बसवी,–!!! थेंबभर अश्रू पाहुनी […]

असा कसा फसवशी कृष्णा

असा कसा फसवशी कृष्णा, जाऊन बसतोस कदंबावरी, पाण्यात आम्ही सचैल, घेऊन गेलास वसने वरी,–!!! थंडगार वार्‍याच्या झुळका, अंगागाला कशा झोंबती, पाण्यातून बाहेर येण्या, अशक्य वाटे आम्हा किती,–!!! काय हवे तुझं सांग तरी, आमुची वसने दे‌ झडकरी, कितीदा कराव्या विनंत्या, काकुळतीला आलो आम्ही,–!!! अर्ध्या पाण्यात उभे राहुनी, दमलो आम्ही साऱ्या सख्या, किती छळणार अजून सांग, नाही कुणीच […]

तुजकडे पाहुनी मज

तुजकडे पाहुनी मज, गूढ काही वाटते, ऊन सावली खेळ, मनात, काहीसे दाटते,–!!! तुझी चौकोनी नक्षी, नजर फिरवी चोहीकडे, आपल्यापल्याड काय चालते, लपवून ती दर्शवते,—!!! काही दरवाजे उघडे, का ठेवले कोणासाठी, कोण तेथे वावरे, कोण तिथे, संगती सोबती,–!!! किरण प्रकाशाचे येती, सावल्यांशी खेळत खेळत, अस्तित्व कोणाचे असे, कुणामुळे पसरत पसरत,–!!! सुख दुखांचे शब्द ऐकशी, जरी भले तू […]

फूल उमलताना

फूल उमलताना, त्याकडे बघत रहावे, सावकाश उघडतानां, पाकळी पाकळी हाले,–!!! सुरेख पहा रंगसंगती,– सुबक अगदी ठेवण, आकार प्रफुल्ल होताना, आनंदित आपले मन,–!!! वाऱ्यावर झुलताना, कळ कुठली कोण दाबे, अचानक फुलाची पाकळी, आतून उत्फुल्ल होऊ लागे–!!! हालचाल होताना तिची, नाजूक परागकण दिसती, उघडझाप त्यांची पाहता, आपले नेत्र सुखावती, फांदीवरची अनेक फुले, आतून कशी हालती, जाईचे निरीक्षण करावे, […]

मित्रवंदाचा दीप विझे

मित्रवंदाचा दीप विझे, सोनसंध्याकाळ झाली, संधिकालाचे आगमन होता, पाखरे घरां निघाली,–!!! आकाश काळवंडून गेले, चांदणी उगवू लागली, तम दाटता भोवती, धरती बेचैन झाली,–!!! प्रकाशाचे किरण संपले, अंधाराचा नाच खाली, आभाळातून चंद्रमा पाहे, वसुंधरा अंधारलेली,–!!! तिला पाहून बुडालेली,– चांदवा पसरे रजत-प्रकाश, ओहोटीच लागलेली,– समुद्रकिनारी कुठे गाज,–!!! रजनीच्या कुशीत झोपे, चराचर सृष्टी सावकाश, पृथा चिंतातुर होई,– तिला भास्कराची […]

ईश्वराचा वास कोठे

ईश्वराचा वास कोठे, प्रश्न नेहमी पडतो, फुलांफुलांतील सुगंध, मग त्याचे उत्तर देतो,–!!! आकार फुलांचे विविध, सुबक आणखी नाजूक, एक नाही दुसऱ्यासारखे, कोण त्यांना रेखितो,–!!! पानांचे रंग निरखून पहा, छटाही त्यांच्या निरनिराळ्या, कोण त्यांना असे रंगवे, रंगारी त्यांचा कुठला हा,–!!! फुलती कळी जवळून पहा, पाकळी पाकळी उमले, कोण त्यांचा जन्मदाता, आतून कोण त्यांना घडवे,–!!! एक फळ नसते […]

1 12 13 14 15 16 30