Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

सांसारिक प्रवास

भातुकलीच्या डावांत मांडला, संसार राजा राणीचा,— इवल्याशा घरात चालला, सांसारिक प्रवास त्यांचा,–!!! छोटी छोटी भांडी कुंडी, छोटे छोटे सामान, इवली इवली सामुग्री, करत सुख-रसपान, –!!! हळूहळू संसार वाढला, आले सोनुले बाळ, कळले नाही कधीच, किती निघून गेला काळ,—!!! राजाराणी मग्न आपुल्या, छोट्या चिमुकल्या विश्वात, बाळ बालीश,वाढे निरंतर, त्याला तारुण्य आले झोंकात,-!! नादातच तो आपल्या राही, वाहन […]

ताई माझी मोत्यांची माळ ग

ताई माझी मोत्यांची माळ ग, घाल तुझ्या गोऱ्यापान गळां ग, टपोरे पाणीदार छोटे मोती ग शोभतील तुझ्या कसे कंठी ग, ताई तू अशी सौंदर्यवती ग, देखणी म्हणू, लावण्यवती ग, सुकुमार तू जशी, फुलवंती ग, जशी टवटवीत जास्वंदी ग, आखीव रेखीव – ठाशीव ग, जसे एखादे शिल्प-कोरीव ग, मज वाटे तुझा अभिमान ग, बघती तुला आ वासून […]

वैचारिक

माझ्या भोवताली, माणसांचे रान, चहूबाजूंना असूनही, वाटा सुनसान,–!!! टोचे सले असे एकटेपण,–!! माझ्या भोवताली, नातीगोती किती, प्रश्न एकच पडे, विचारती किती,– टोचे सले असे एकटेपण,–!! माझ्या भोवताली, मित्रपरिवार किती, असंख्य हात निव्वळ, फक्त वर ते उठती, टोचे सले असे एकटेपण–!! माझ्या भोवताली, पिके खूप मतांची, उपयोगाला येती, त्यातील का कधी,–!! टोचे सले असे एकटेपण–!! माझ्या भोवताली, […]

कुणी असे कोणी तसे

कुणी असे कोणी तसे, कित्येक काही ठरवतात, मध्येच काय मग बिनसते, सगळेच डाव मोडतात,–!!! कोण येते आणिक आपुली, जादू करुनी जाते,– नाम तिचे असते नियती, नियत ते परास्त करते,–!!! ठरवून गोष्टी बिघडती, आकस्मिक बसतात धक्के, एकदम मग कोण कसे, माणसास कळून चुके, –!!! राजकारण,अनीतीअन्याय, किती गोष्टींचे आपण बळी, सत्तालोलूप मदांधांमुळे, जनता चिरडली जाई खरी,–!!! पैसा एक […]

तारकापुंजाचे कौतुक व्हावे

तारकापुंजाचे कौतुक व्हावे, चंद्राचे तर नेहमीच असे, अवतीभोवती चांदणं घोळका, तरच चंद्र उठून दिसे,–!!! खरेतर चंद्रावरती, डाग किती, चांदणे केवढे असते निखळ, लुकलुकण्याची किमया त्यांची, चंद्राच्या तर न गावी निव्वळ,–!! नियम दुनियेचा कठोर असे मोठा तोच पुढे येतो, लहानांना विसरती सारे, मोठेपणाच श्रेष्ठ ठरतो,–!!! चांदण्यांची सैर चालू, अहोरात्र, दिनांतरी, चांदव्याचा खेळ चालतो, आमुच्याशी निरंतरी,–!!! ढगाढगांतून तो […]

आर्त तन हे, आर्त मन हे

आर्त तन हे, आर्त मन हे, करुणानिधे,तुला साद रे, शांती, प्रेम, आस्था, गेल्या भावना कुठे रे,–!!! उगा काळीज उलते, मन किती धास्तावते, का मम अंतरातुनी, अस्वस्थपण छळते रे,–!!! सांग तुझ्याविना माझा, असेल कोण त्राता रे, कोलाहल दाटे मनी, ही जीवनाचीच करणी, घायाळ हृदया, न वाली, जावे कुठे,विधात्या रे,–!!! सुखाची कशी वानवा असे, दुःख, अमोज अगणित रे […]

साथ लतावेलींची

साथ लतावेलींची, सोबत झाडफांद्यांची, संगत तूप साखरेची, तशी जोडी आपुली, आपण दोघे पती-पत्नी असूयांत जन्मोजन्मी,–!!! हिमगौरी कर्वे.©

संध्यासमय येताच पक्षी

संध्यासमय येताच पक्षी, घरट्याकडे सारे निघाले, किती दूर, किती योजने, लांबवरी फार उडाले,–||१|| किलबिलाट करत पिल्ले, असतील वाट पाहत, सय येता त्यांची एकदम, पंखात जसे बळ शिरत,–||२|| आपुले घरटे नजरेस पडतां, जीव भांड्यात कसा पडे, पिल्ले सुरक्षित पाहता, आनंदओसंडे चहूकडे,–!!||३|| धोका किती कोवळ्या जिवांना, सोडून जायचे निराधार, नाग साप मांजरांचा , डोळाच असता त्यांच्यावर,-!!||४|| नित्य कामास […]

किती पाहुणे उडून येती

किती पाहुणे उडून येती, या देशातून त्या देशात, स्थलांतर त्यांचे असे पाहुनी, चकित होतो आपण मनात,–!! हजारोंची संख्या त्यांची, एकरंगी नि एकढंगी, सारखेच सगळे दिसती, सारख्याच त्यांच्या ढबी,–!!! आभाळातून उडताना, बहुतेकांना ना थकवा, हे पाहुणे असती वेगळे,– वेळेवरती– आपुल्या गावा,–!!! आगळेपण त्यांचे उठून दिसे,–!!! किती पिढ्या गेल्या तरी, हजारो वर्षे येती ते, दरवर्षी परिपाठ असे,– मार्ग […]

बकुळीची ओंजळभर फुले

बकुळीची ओंजळभर फुले, तू देतां हातांत,– विसरून आपुले भान सारे, उभी राहिले अंगणात,–!! सुवास त्यांचा आसमंती, जरी ती असती ओंजळीत, बाहेरील जगाहून अधिक, दरवळ उरला माझ्या मनात,–!!! चोरटी ती भेट आठवे, लज्जेचे पांघरूण भोवती, संकोचांचे किती कब्जे, आज स्मृती मनी खेळती,–!!! तू हाती हात घेता , मी जशी फूल झाले , पाकळीगत नाजूक, बहरून कशी उठले,–!!! […]

1 11 12 13 14 15 30