Avatar
About हिमगौरी कर्वे
मी मराठी भाषेची शिक्षिका असून मला काव्यलेखनाची खूप आवड आहे. माझा ज्योतिषाचा छंद असून मी व्यावसायिक ज्योतिषीही आहे. अमराठी लोकांना मराठी शिकवणे असे खास काम करत असते. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थी इंग्रजी माध्यमातील असतात. बाहेरच्या राज्यातून येणारे अमराठी लोक शिकतात. क्वचित प्रसंगी परदेशी लोकही शिकतात. मला वाचनाची खूप आवड आहे. मी एक *काव्यप्रेमी* बाई आहे.

तेजोनिधीच्या आगमनाने

तेजोनिधीच्या आगमनाने, सारे जागे झाले चराचर, सोनेरी लख्ख प्रकाशाने, उजळत जसे धरणीचे अंतर,— अंधाराच्या सीमा ओलांडत , रविराजाचे पहा येणे, उजेडाच्या सहस्रहस्ते, पृथेला हळुवार कुरवाळणे,–!!! झाडां-झाडांमधून तेज, खाली सृष्टीपर्यंत पोहोचे, अजूनही आहे निसर्गच श्रेष्ठ, मित्राचे त्या मूक सांगणे,–!!! किमया आपली न्यारी करे, अव्याहत ते चक्र चालते, ब्रम्हांडातील सारे खेळ हे, पृथ्वीवर सर्व देत दाखले,–!!! सूर्यकिरणांची तिरीप, […]

कुठे कशी भेटू तुला

कुठे कशी भेटू तुला, घर भरले पाहुण्यांनी, चोरटी ती पहिली भेट, गेली मला थरथरवुनी ,!! होता आपुली नजरानजर, माझी न राहिले मी, दुसरे काही नसे डोळ्यात, जीव कातर कातर होई,–!!! घर अपुरे पडे आता, जरी असे ते दुमजली, स्वतःचाच नसे पत्ता, तुलाच शोधे ठिकठिकाणी–!!! साजिरी मूर्त बघता, अंत:करण फुलून येई, आत होते चलबिचल, छळते जिवाला अस्वस्थता,–!!! […]

काळजातला झंझावात

काळजातला झंझावात, उफाळत बाहेर येत, किती एक वर्षानंतर, जीव जिवास भेटत, स्मृतींची मनात ओळ, केवढेतरी अधोरेखित, दोन टिंबे एका रेषेत, रेखली करत अंत,–!!! आसूंसे भेटण्या जीव, गाली हसे नशीब, लागले करण्या हिशोब, उभे राहून करत कींव,–!!! मनातल्या मनात वादळ, दडपावे भावकल्लोळ, सामोरी येता मूर्त, थांबला वाटतो काळ,–!!!! दिवस आणखी तास, पडले केवढे अंतर, भोवती खूप वर्दळ, […]

पुरी गर्वाने टम्म फुगली (बालकविता)

*पुरी गर्वाने टम्म फुगली, बशीत ऐटीत ढिम्म बसली, बासुंदीने मग तिला पाहिली, तिला कशी चटकन बुडवली*, *चिंगुराव, चिंगुराव, केवढा तुमचा तोरा, पेरू खाता चोचीने, ढंग तुमचा न्यारा*,–!!! *मनीमाऊ, मनीमाऊ टपोरे तुमचे डोळे, शेपूट आपली फिस्कारत, करता गोल वाटोळे*,–!!! *खारुताई, खारुताई, काय खाता लपवून, कोणी आले की कशा, सुळकन जातां पळून*,–!!! *वाघोबा, वाघोबा, केवढा तुमचा दरारा, नुसते […]

तू भासतोस जलदांसारखा..

तू भासतोस जलदांसारखा, संजीवन बरसवणारा, अविरत निष्काम सेवेला, दिनरात अंगिकारणारा, तू वाटतोस पावसासारखा, चिंब भिजवून टाकणारा, परिसरच काय, ओलेता, तनमनही धुवून काढणारा, तू असशी वाऱ्यासारखा, करारी, स्वयंभू विचरणारा, माहित नाही दिशा रस्ता, सरळ जाऊन थडकणारा, तू विस्तीर्ण समुद्रासारखा, अथांग अपार उफाळणारा, भरती-ओहोटी ना कुणाला, किंचितही घाबरणारा, तू झऱ्यागत नाचणारा , निर्मळ, अवखळ खेळणारा, सेवाव्रत निभावताना, आनंद […]

राधा – कृष्ण – सोल मेट्स

काळजांचे गुंफीत धागे, प्रीत आपुली जडे, कृष्णावर राधा भाळे, गोकुळास किती वावडे,–!!! सोडून मी आले , सारे घरदार अन् बाळे, सोडला संसार सारा, प्रेम केले रांगडे,–!!! कृष्ण कृष्ण म्हणत म्हणत, तन मन माझे अनावृत्त, अनयाला ही जणू सोडले, हरीशी जेव्हा झाले अद्वैत,–!!! मन, काळीज, अंतर, हृदय, सारे काही त्यास दिले, आता, नाही काही उरले, आत्म्याने आत्म्यास […]

निरांजनात मी ज्योत

निरांजनात मी ज्योत,अखंड सारखी तेवत, पुढे माझा भगवंत, नतमस्तक मी राहत,–!!! मी समईतील वात, झिजत राहते सतत, चाल माझी मंद-मंद, उजेडाचे रक्षण करत,–!!! मी पणतीतील ज्योत, मंद तरीही ठळक, तमाला मात देत, सर्वांना मार्ग दाखवत,–!!! चिमणीतली मी ज्योत, इवलीशी पण काम करत, धीमी – धीमी प्रकाशत, भोवताल थोडा दाखवत,–!!! मी घरातली लेक, वाढले लाडांकोडांत, तेज माझे […]

विश्व केवढे थोरले, मानव केवढासा बिंदू

विश्व केवढे थोरले, मानव केवढासा बिंदू , तो तर केवळ एक थेंब ब्रम्हांड सारे मोठा सिंधू ,–!!! असे असता गर्व करी, नको इतका अहंकार करी, हातात नाही काही तरी, उगीचच मिशीवर ताव मारी,–!! मेंदू केवढा, बुद्धी केवढी, आचार-विचार मात्र वेगळे, संस्कारांच्या नावाखाली, पोकळ बढाया मारती सगळे,–! हातात नाहीत पुढचे क्षण , काय घडेल त्याचा नेमच नाही, […]

विसरून साऱ्या ताणतणावां

विसरून साऱ्या ताणतणावां ,देवा तुझ्या कुशीत यावे, करून निश्चिंत आपुल्या मनां, वरूनच पृथ्वीला बघावे,–!!! कलंदर वावरणाऱ्या ढगां, सोबत घेत दूरवर हिंडावे, चहूकडे अन् चहूदिशांना, आनंदाने गात फिरावे,–!!! ताऱ्यांसवे फेर धरतां, गगनाला मुठीत घ्यावे, पिऊन आधी रजतकणां, धरणीकडे अभिमानें बघावे,–!!! नकोत भय भीती चिंता, विद्युतलतेसह हिंडावे, कुणी कुठे दहशत माजवतां, लख्खकन कसे चमकून उठावे,-! पाहण्या सूर्य चंद्राला, […]

दूरवर गगनी उडत निघाली…

पक्ष्याचे एक लहानसे पिल्लू आपल्या आईशी बोलत आहे अशी कल्पना करून,—-!!!! दूरवर गगनी उडत निघाली, सगळ्या पक्षांची माला, आई, झुंजूमुंजू झाल्यावरती, उडू दे ग लांब मला,—!!! त्यांच्यासवे फिरेन आकाशी, पाहेन रंगीबेरंगी दुनिया, होईन मग मी खूप आनंदी, विशाल उंच आभाळात या,–!!! निळ्या काळ्या ढगांवरती, कसे स्वार होऊनिया, पक्षी सारे माग काढती, उंच गगनात जाऊन या,–!!! आपले […]

1 2 3 19