नवीन लेखन...

येतात तुझे आठव

येतात तुझे आठव, डोळ्यांत काळे ढग, उरांत फक्त पाझर, शिवाय नुसते रौरव ,–!!! येतात तुझे आठव , होते सरींची बरसात, चित्तात उठे तूफान”, मनात चालते तांडव,–!!! येतात तुझे आठव, प्रीतीचे हे संजीवन , स्मृतींचे मोठे आवर्तन, त्यांचे लागती न थांग,—!!! येतात तुझे आठव, सरींची त्या उधळण, शब्दांचे पोकळ वाद, कल्पनांचे नुसतेच डाव,–!!! येतात तुझे आठव, अश्रू […]

वाटेवरल्या वाटसरां

वाटेवरल्या वाटसरां, भोवती घनगर्द सावली, धरती माय धरे उरापोटी, लेकुरे उदंड जाहली,–!!! वाटेवरल्या वाटसरां, इथे थंडगार पाणी, समंजस ते गावकरी, अन् सारी पर्यावरणप्रेमी,–!!! वाटेवरल्या वाटसरां, इथे सगळी हिरवाई, प्रवासीही विश्रांती घेई, जिथे हरतसे ऊनही,–!!! वाटेवरल्या वाटसरां, मनसोक्त ताव मारी, भूक लागता थोडी, विपुल रानमेवा वरी,–!!! वाटेवरल्या वाटसरां, निवांत या परिसरी, ना गोंगाट कुठला, ना कुठली गडबडही,–!!! […]

सुखात येऊ दे स्मरण

सुखात येऊ दे स्मरण, दुःखी विचरता, काही पळें, संकटातून मज सोडवत, तुझा हात नित्य मिळे,,— पाठबळ असता अविरत, कशासाठी आम्ही घाबरावे, प्रार्थित, पूजित तुला सदैव, त्राता म्हणुनी भाकावे,–!!! तूच बंधू ,तूच सखा, तूच रक्षक आमुचा, विधाता म्हणत म्हणत, दावा करते मी साचा,–!!! हे गुरु, हे माय बापां, लौकिक या सुखदुःखात, दूर करशी अशा व्यापातापा,– आमुचा तसा […]

काय हाती सरतेशेवटी

काय हाती सरतेशेवटी, जीवन पुढे पुढे जाते, करत रहावी पुढची बेगमी, पैलाची वाट बोलावते,–!!! या तीरावरून त्या तीरी, पोहोचणे असते का सोपे, ऐलाची हाक सतत कानी, मध्ये उगी खेचती भोवरे,–!!! ऐहिकाची ओढ राही, पाणी ढकलत राहते, लौकिकाचा छळ नशिबी, तनमन गटांगळ्या खाते,–!!! स्वर्गच जणू पैलतीरी, नरकातून वाहत जाणे, सुख- दु:खांनी श्वास कोंडती, हेलकाव्यांचेच ते जिणें,–!!! मरण […]

error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..