Avatar
About निलेश बामणे
Poet & Writer Editor - Marathi magzine Sahitya Upekshitanche

फॅशन

प्रेम करुन लग्न करणं आज जुनं झालंय लग्नापूर्वी पोर काढणं आज फॅशन झालंय झाकण्यासाठी अंगभर कपडे घालणं आज जुनं झालंय कपडयासाठी अंग उघडं ठेवणं आज फॅशन झालंय बापापुढं पोरानं नम्र राहणं आज जुनं झालंय पोरासंगे बापानं बिअर पिणं आज फॅशन झालंय पोरीसंगे आईनं देवळात जाणं आज जुनं झालंय आईसंग पोरीनं डिस्कोत जाणं आज फॅशन झालंय आई […]

मालिका आणि वास्तव…..

मालिका आणि वास्तव…..या विषयावरील मझे स्पष्ट विचार आपल्यासाठी आपल्यापर्यत पोहचले नसतील तर मराठी स्रुष्टीच्या माध्यमातुन !
[…]

येणार नवीन वर्ष

येणार नवीन वर्ष

येणार नवीन वर्ष, एक नवीन संकल्प घेऊन येत

स्वप्न ते देऊन जात, आठवणी घेऊन जात
[…]

1 29 30 31
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..