तिळ स्नेहाचा गुळ गोडीचा

तिळ स्नेहाचा गुळ गोडीचा ।। पौषातला सण संक्रांतीचा ।। स्नेह वाढता वाढे गोडीने ।। करिदिनी घाट धिरड्याचा।। हर्ष पतंग महोत्सवाचा।। — सौ.माणिक शुरजोशी नाशिक

तीळगुळ घ्या हो (गीतरचना)

तीळगुळ घ्या हो गोड गोड बोला।। खाली सांडू नका, आणि भांडू नका।।धृ।। ऊस ,बोरं ,ओंब्या, वाण लावू चला।। काटेरी हलवा गोडव्याची कला।। द्यायला मुळीच विसरूच नका।। खाली सांडू नका आणि भांडू नका।।१।। सुगड्याचं वाण लावूया गं छान।। उपयोगी वस्तू त्यांना देऊ मान।। हवाय कशाला प्लॅस्टीकचा हेका।। खाली सांडू नका आणि भांडू नका।।२।। उखाणा घेऊया मौजही करुया।। […]

मकर संक्रांत, दिवस सुर्य संक्रमणाचा (चारोळी)

  मकर संक्रांत,दिवस सुर्य संक्रमणाचा।। पतंग प्रेमींचा, नभातल्या पतंगोत्सवाचा।। व्रत वैकल्यांचा,सुगड्याचं वाण लावण्याचा।। सण संक्रांतीचा,हिरवा चुडा सुहासनीचा।। — सौ.माणिक शुरजोशी नाशिक

माती

माती *अष्टाक्षरी ओवी* शिर्षक *मृदा* मृदा तुझी रुपे भिन्न चिकण,तांबडी,छान पिके खुप तिथे अन्न माती द्यावा मान पान ।।१।। राबती तुझी लेकरे अहोरात्र सेवा करी खत पाणी ही देत रे सोनं येई घरो घरी ।।२।। मातीचा टिळा लाविती बळी राजा तुझे भुषण नाही उतत,मातत तुच त्याचे आभुषण ।।३।। हा सुगीच्या दिवसात आनंद पर्वणी खास चीज होता […]

मी वाचणारच (ओवीबद्ध रचना)

मला वाचवा वाचवा नका खुडू हो या जीवा जग आम्हा ही दाखवा मी मोलाचा ठेवा।।१।। अधिकार जन्मायचा आशिर्वाद ईश्वराचा हक्क स्वप्न बघायचा का हिसकावता।।२।। मी देशाचा अभिमान हवा तुम्हा स्वाभिमान कराल माझा सन्मान प्रजा टिकवाल।।३।। जगा आणि जगू द्या हो दिवा विझता इथे हो पणती कामा येई हो तिला जगवा हो।।४।। मी धडपडणारच मी जगी वाचणारच […]

संक्रांत

तिळगुळाचा सण स्नेहाचा संक्रांती सण महाराष्ट्राचा पतंग उडे नभात सडे पतंगाचेच युद्धची झडे ही काटाकाटी नी वाटाघाटी मौजची भारी प्रितीची दाटी सौ.माणिक शुरजोशी नाशिक १३/१/२०

परिवर्तन

नित्य नेमेची पावसाळा पुन्हा हिवाळा उन्हाळा परिवर्तन नियम सृष्टीचा विविधतेचा गोतावळा ।।१।। विविधतेचा गोतावळा परिवर्तित होतो डोलारा फुलताच लतिका साऱ्या जिथे तिथे फुले फुलोरा ।।२।। जिथे तिथे फुले फुलोरा तंत्रज्ञानाने जीवन बदला जुने असतेच सोने हो नव्यात हिरा असे दडला ।।३।। नव्यात असे हिरा दडला म्हणून जुन्याचा हट्ट सोडा परिवर्तनात हित साधा जुन्या बरोबर नविन जोडा।।४।। […]

जेव्हा लेखणी बोलते

(१) जेव्हा लेखणी बोलते भाव मनीचे सांगते सत्य प्रकाशी करते नवे साहित्य योजते (२) जेव्हा लेखणी बोलते शस्त्रा सम ती भासते गुपित उलगडते मनीची व्यथा मांडते (३) जेव्हा लेखणी बोलते साहित्य शब्दी डोलते अंतरंगी झेपावते स्वैर नभी संचरते (४) जेव्हा लेखणी बोलते शब्दबाग फुलवते स्व-गंधी दरवळते सारस्वतात धुंदते (५) जेव्हा लेखणी बोलते काव्यसरिता वाहते हक्कासाठी ती […]

मोहरली ही लेखणी (ओवीबद्ध रचना)

मोहरली ही लेखणी काव्यात नित्य रमली लेखणी माझी देखणी काव्य सुमे स्फुरली ।।१।। परखड बोलते ही शब्दवार करते ही झरझर स्त्रवते ही जहाल वाटते ही ।।२।। तोलून मापून भाव योजून मोजून घाव व्यक्त होई भरधाव जपूनच हो राव ।।३।। अग्रलेख नित्य लिही कधी ललित लेख ही भारुड,गवळण ही रचे छान ओवी ही ।।४।। सौ.माणिक शुरजोशी नाशिक

1 2 3 4 5 13
error: या साईटवरील लेख कॉपी-पेस्ट करता येत नाहीत..