हे वेडे प्रेम पाखरू (काव्य)

प्रेमात पडते हे वेडे प्रेम पाखरू तुझ्यावर ही प्रीत जडते //१// धुंदीत जगते मन गुंतले स्वप्नात स्वप्नी नभात ते विहरते //२// बागेत बागडे फुलावर विसावले फुलपाखरू स्वच्छंदी गडे//३// मकरंद घेण्या मन आज आतुरले फुलाफुलातुनी हुंदडण्या //४// हुंदडले अती हाती भरल्या ओंजळी मधुओंजळ करना रिती //५// प्राशी मधुरस हे प्रेम पाखरू खुश प्रित-अंगणी लागे चुरस//६// — सौ.माणिक […]

क्षण मंतरलेले (मुक्तछंद)

मनाला भुरळ घालणारे,स्वच्छंदी बागडणारे . स्वप्नमयी दुनियेत रमणारे. पंख लावून नभांगणी विहरणारे. मोरपंखी,रंगीबेरंगी, कानात वारं भरल्यावर उनाड कोकरागत उंडारणारे. मनाला मोहीनी घालणारे. महाविद्यालयीन *क्षण मंतरलेले*. तासिका बुडवून पारावर घालवलेले . पुस्तकात पुस्तक ठेवून वेड्यागत वाचन केलेले. गाण्यांचे बोल मुखोद्गत केलेले. शेले-पागोटे चढवून स्नेहसंमेलानात हास्याचे कारंजे फुलवलेले महाविद्यालयातले हे *क्षण मंतरलेले* फिरून व्हावे का तरूण महाविद्यालयिन जगणे […]

अनुप्रास अलंकार चारोळी

अनुप्रास अलंकार चारोळी (१) गाता गीत गाऊनी गायकाघरी गायकी गाजती गीतमैफीली गान कोकीळ गात की (२) चमच्याने चिवडा चाखा चाखतांना चापून चारा चिवड्यातल्या चारदाण्यासह चावून चावाच चुपचाप सारा (३) गंध गुलमोहराचा गंधाळला गारवारा गोकर्ण गेला गगनासी गुरवाघरी गेला गावसारा (४) हलवाई हलवती हलवा हल्दीरामचीच हवा हिरवीबर्फी हिरवापिस्ता हिरव्यातील हिरवा (५) नव्याची नवलाई नवरीच्या नथनीची नाकात नसतांना […]

मुक्तछंद काव्य

मुक्तछंद हा काव्यप्रकार मला खुप आवडतो. यमक साधता साधता काव्य सहज प्रभावी व प्रवाही होतं,नाही का? *काव्य* काही अर्थपुर्ण मुळाक्षरं गुंफित जावी अर्थपुर्ण शब्दांची तळी उचलावी त्या शब्दांतून अलंकृत रचना साधावी नटली ,सजली की तिला काव्य मैफिलीत सादर करावी दर्दी रसिकांची दाद मिळवावी दाद मिळताच मी कवी म्हणून प्रौढी मिरवावी — सौ.माणिक शुरजोशी नाशिक

निसर्ग आणि मन (चारोळी)

*निसर्ग* अद्भुत घटनांनी भरलेला कविंना वेडावून सोडणारा तुझ्या चमत्कारांनी मी भारावलेला या मानवाला गुढतेत ढकलणारा *मन* मन हे चपळ चपळ कधी इथे तर कधी तिथे मन हे उथळ उथळ कधी रडे तर कधी हसे सौ.माणिक शुरजोशी नाशिक

कळेना कसे जडले रे मन (गीत)

कळेना कसे जडले रे मन आज हरपले माझे रे भान।।धृ।। फुलात दिसतो,मनी हसतो क्षणात जीव उगाच फसतो मन अजुनही आहे रे सान आज हरपले माझे रे भान।।१।। घरात होतसे तुझाच भास दिलवरा श्वासात तुझी आस साद ऐकण्या आतुरले कान आज हरपले माझे रे भान।।२।। तळमळ वाढे उगाच जीवा हळहळ दाटे मनात प्रिया कंठात दाटूनी आले रे […]

दुरावा

भारत भूच्या सीमेवरी लढण्या सैनिक असावा मनामध्ये नसावा कधी घरच्यांसाठी रे दुरावा देशाचे रक्षण करणे माझे हे कर्तव्य पहिले दुराव्यातही जवळीक ह्यातच हित रे आपुले भारत मातेचे शिपाई त्यांचे घरटे गावदेशी माता- पिता ,पत्नी-मुलांची बांधिलकी असे मनाशी नकोच खंत दुराव्याची नातीच अपुली प्रेमाची जाणीव देश रक्षणाची चिंता नाहीच दुराव्याची — सौ माणिक शुरजोशी नाशिक

श्लेष अलंकार चारोळी

श्लेषालंकार चारोळी (१) पारावरच्या गप्पांना झळाळी चढली आयुष्याची संध्याकाळ झाली जिवननौका पार होण्या आली जगण्यातली झळाळी गेली (२) नावात काय आहे नाव कमवून रहा तरच जिवन नाव पैलतीरी जाई पहा (३) हळदी-कुंकवाची आहे चाल तेव्हा उखाणा घेती छान उखाण्याला लावा चाल पतीराजांना द्यावा मान (४) अपयशाने खचतोस का? हार तरी का मानतोस प्रयत्नांना साथ देतोस का […]

प्रीत जडली आहो तुम्हावर (लावणी)

प्रीत जडली आहो तुम्हावर,कधी येणार घरी।। सांज झाली सख्या साजना,धडधड वाढली उरी।।धृ।। शृंगार केला तुमासाठी, माळला मोगरा सुगंधी ।। नाकात चमके नथनी, विडा रंगला मुखामंदी।। पैठणी नेसे येवल्याची, पदरी मोर जरतारी।। सांज झाली सख्या साजना, धडधड वाढली उरी ।।१।। ठसक्यावरी हा ठसका, याद केली का राया तुमी।। उशीर काव करतासा, धनी वाट पाहतो आमी।। अधीर झाली […]

1 2 3 12