Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

समाधानी वृत्ती

कशांत दडले समाधान ते शोधत असतो सदैव आम्ही धडपड सारी व्यर्थ होऊनी प्रयत्न ठरती कुचकामी बाह्य जगातील वस्तू पासूनी देह मिळवितो सदैव सुख क्षणीकतेच्या गुणधर्माने निराशपणाचे राहते दुःख ‘समाधान’ ही वृत्ती असूनी सुख दुःखातही दिसून येती चित्त तुमचे जागृत असतां समाधान ते सदैव मिळते सावधतेने प्रसंग टिपता समाधान ते येईल हाती सुख दुःखाला दुर सारता अंतरभागी […]

फुलझाडाचे स्वातंत्र

उगवले होते जंगलात ते उंच माळावरी रंग आकषर्क फुलझाडांचे मन प्रसन्न करी || जरी होता उग्रवास तयाला मधूरता आगळी खेचित होते सौंदर्याने फुलपांखरे जवळी || वनराईचा पुष्कराज तो डोलत होता आनंदे ऐकत होता मान हलवूनी कोकिळेची पदें || वर्षा विपूल प्रकाश विपूल आणिक तो वारा स्वच्छंदाचे भाव उमटवित वाढवी स्वैर पसारा || कुणीतरी आला वाटसरु तो […]

  नियतीची चाकोरी

अथांग सारे विश्व हे, असंख्य त्याचे व्यवहार  । कसे चालते अविरत, कुणा न कधी कळणार  ।। खंड न पडता केव्हाही, सूर्य-चंद्र येई आकाशी  । वादळ वारा ऋतू बदले,  चूक न होई त्यांत जराशी  ।। घटना घडे पुन्हा पुन्हा, आकार रूपे बदलत  । हर घटनेचे वलय, फिरे एकची चाकोरीत  ।। प्रत्येक कालक्रमणाच्या आखून,  दिल्या मर्यादा  । ठेवी […]

मुंगी

मग्न राही सतत   आपल्याच कामीं अन्नासाठी तूं    फिरे दाही दिशानी जमवितेस कणकण    एकत्र करुनी दूर द्दष्टीचा स्वभाव    दिला तुज कुणी सुंदर तुझी वास्तूकला   वारुळ केले छान सहस्त्रांच्या संखे     राहतेस आनंदानं कष्ट करण्याचा गुण    दाखवी साऱ्याना कष्टाला पर्याय      नसे ह्या जीवना डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

चिमणीची निद्रा मोड

‘पहाट झाली, चिव चिवते चिमणी उमज येईना, उठविले तिजला कोणी…..१, आई आहे कां ? जी उठवी शाळेसाठी, गुदगुदल्या करूनी कुरवाळिते हळूंच पाठी….२, घड्याळ उठवी घण घण करूनी नाद घरट्यामधुनी, नाही ऐकला असा निनाद.’..३, ‘ उषाराणी  येते, साऱ्यांची आई बनूनी प्रेमानें मोडी झोंप, नाजूक करकमलांनी…..४, घड्याळ आमचे, दवबिंदू पडतां पानावरूनी चाळविती निद्रा, टपटप आवाज करूनी’ …..५ डॉ. […]

जगणें अटळ असतां

वाट कुणाची बघतो आम्हीं,   ठावूक असते ते सर्वांना मृत्यू हा तर अटळ असूनी,  केव्हांही येई अवचित क्षणा….१, आगमनाचा काळ तयाचा,   कल्पनेनें ठरविला जातो अचूक जरी ते शक्य नसले,   विचार त्यावरी करिता येतो…२, जीवन म्हणती त्या काळाला,   जगणे आले मृत्यू येई तो जगण्यापुढे पर्याय नसतां,   सुसह्य करण्या प्रयत्न होतो…३, तन मनाला सुख देवूनी,   जीवन काल वाढविती कांहीं […]

भावना उद्‍वेग

आकाशाला शब्द भिडले,  हृदयामधले भाव मनीचे चेतविता,  स्फोटक जे बनले देह जपतो हृदयाला,  सदा सर्व काळी धडकन त्या हृदयाची,  असे आगळी जमे भावना हलके तेथे,  एकवटूनी सुरंग लागता तीच येई,  उफाळूनी कंठ दाटता जीव गुदमरे आत रंग बदलती चेहऱ्यावरले, काही क्षणात उद्‌वेग बघूनी शरिर,  कंपीत होते हृदयातील भाव जावूनी,  मन हलके होते डॉ. भगवान नागापूरकर ९००४०७९८५०

दृष्टांताची किमया

निराकार तो असूनी व्यापतो,  सर्व विश्व मंडळ सूक्ष्मपणातही दिसून येतो,  करि जगाचा प्रतिपाळ….१ दर्शन देण्यास भक्त जणांना,  धारण करितो रूप तसाच दिसे नयनी तुमच्या,  ध्यास लागता खूप…२ दृष्टांत होणे सत्य घटना ती,  जीवनी तुमच्या घडे वेड लागता प्रभू चरणाचे,  सदैव स्वप्न पडे….३ कुणामध्येही अस्तित्व दाखवी,  हीच त्याची किमया परि टिपून घेई खऱ्या भक्ताची,  दृष्टांताची ही माया….४ […]

भक्ष्य

नदिकाठच्या कपारीमध्ये,   बेडूक बसला दबा धरूनी उडणाऱ्या त्या माशी वरते,  लक्ष सारे केंद्रीत करूनी…१, नजीक येवूनी त्या माशीचे,  भक्ष त्याने करूनी टाकले परि दुर्दैव त्याचे बघा कसे,  सर्पानेही त्यास पकडले…२, बेडूक गिळूनी सर्प चालला,  हलके हलके वनामधूनी झेप मारूनी आकाशी नेले,   घारीने त्याला चोचित धरूनी…३, ‘भक्ष्य बनने’ दुजा करिता,   मृत्यूची ही चालते श्रृखंला जनक असता तोच […]

दया प्रेम भाव

दया प्रेम हे भाव मनी,  जागृत कर तू भगवंता तुला जाणण्या कामी येईल,  हृदयामधली आद्रता शुश्क मन हे कुणा न जाणे,  धगधगणारे राही सदा शोधत असता ओलावा हा, निराश होई अनेकदा पाझर फुटण्या प्रेमाचा तो,  भाव लागती एक वटूनी उचंबळणारे ह्रदय तेथे,   चटकन येईल मग दाटूनी दया प्रेम या भावांमध्ये,  दडला आहे ईश्वर तो मनांत येता […]

1 3 4 5 6 7 154