Avatar
About डॉ. भगवान नागापूरकर
डॉ. भगवान नागापूरकर हे निवृत्त सिव्हिल सर्जन आहेत. ते ठाणे येथे वास्तव्याला आहेत. त्यांचे अनेक लेखसंग्रह आणि काव्यसंग्रह प्रसिद्ध आहेत.

तपसाधनेतील परिक्षा

तपसाधनेतील परिक्षा (काव्य स्फूर्ती) पूजित होतो प्रभूसी ध्यान एकाग्र करुनी भाव भक्तिने तल्लीन होत असे भजनी ।।१।। काव्यस्फूर्ति देऊनी कवि बनविले मजला शब्दांची फुले गुंफवूनी कवितेचा हार बनवविला ।।२।। सुंदर सुचली कविता आनंदी झाले मन ध्यास मज लागता गेलो त्यांतच रमून ।।३।। पुजेमधले लक्ष्य ढळले काव्याच्या मागे जावूनी भजनांतील चित्त वेधले तपोभंग तो होऊनी ।।४।। मधाचे […]

कष्टाचे मोल

कष्ट करुनी घाम गाळीतो, शेतामध्यें शेतकरी, समाधानाने मिळते तेंव्हा, त्यास एक भाकरी ।।१।।   त्याच भाकरीसाठी धडपडे, नोकर चाकर, कष्टामधूनच जीवन होते, तसेच साकार ।।२।।   कष्ट पडती साऱ्यांना, करण्या जीवन यशदायी, विद्यार्थी वा शिक्षक असो, अथवा आमची आई ।।३।।   अभ्यासातील एकाग्रता, यास लागते कष्ट महान, त्या कष्टाचे मोल मिळूनी, यशस्वी होईल जीवन ।।४।।   […]

स्वप्न दोष

भंग पावले पाहीजे स्वप्न माझे रातचे तोडणे स्वप्न श्रृंखला नसे मानवी हातचे ।। शिथिल गात्र बनती जाता निद्रेच्या आधीन उघडले जाते मग विचारांचे दालन ।। किती काळ भरारी घेई निश्चीत नसे कांही विचार चक्र थांबता स्वप्न दोष तो जाई ।। रात किड्यानो जागवा स्वप्नावस्थे मधूनी कुकुट कोकीळा येई मदतीसाठी धावूनी ।। वाऱ्याची थंड झुळुक पुलकीत देहा […]

आस्तित्व

समोर ये तूं केंव्हा तरी, बघण्याची मज ओढ लागली, फुलूनी गेली बाग कशी ही, बीजे जयांची तूच पेरीली ।।१।।   कल्पकता ही अंगी असूनी, दूरद्दष्टीचा लाभ वसे, अंधारातील दुःखी जनांची, चाहूल तुज झाली असे ।।२।।   शीतल करुनी दुःख तयांचे, जगण्याचा तो मार्ग दाखविला, सोडूनी सारे वाटेवरी, आकस्मित तू निघूनी गेला ।।३।।   आस्तित्वाची चाहूल येते, […]

हा तर खरा बौद्धिक व्यायाम

नियमितपणे सकाळी फिरावयास जाणे हे ठरून गेलेले होते. निवृतीच्या काळात अत्यंत सोपा व चांगला शरीराच्या सर्व अवयवांना पोषक असा हा …..
[…]

1 149 150 151 152 153 168