j-636

एक काळ होता
रात्री 12 वाजेनंतर भूतांच राज्य असायंच….
परंतु WhatsApp आणि Facebook ने त्यांचा रोजगार हिसकाहून घेतलाय.