Gm-3

” काय चुकलं”
हे शोधायला हवं,
पण आपण मात्र..
“कुणाचं चुकलं”
हेच शोधत राहतो…

सुप्रभात