सहकार हा महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पायाच. गावागावांतील सहकारी चळवळीतूनच वेळोवेळी महाराष्ट्राचे राजकीय नेतृत्त्व उदयाला आले. सहकार क्षेत्रात काम करणार्‍या मराठी माणसांबद्दल…..

1 2 3