मराठी विनोद ...............२४
........NS   

  

हा लेख वेबसाईटवर ऑनलाईन वाचण्यासाठी पुढील लिंक वापरा : http://www.marathisrushti.com/?article=10060


महत्त्वाची सुचना: या वेबसाईटवरील लेख आणि सर्व साहित्य हे विविध लेखकांनी लिहिलेले आहे. या सर्व लेखकांना या वेबसाईटवर हिण्यासाठी परवानगी आणि लॉग-इन दिलेला आहे. या लेखनातील मजकूराबद्दल मराठीसृष्टी व्यवस्थापन कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही. लेखकांनी वापरलेला मजकूर, छायाचित्रे, रेखाचित्रे किंवा इतर कोणत्याही सामुग्रीचा वापर त्या-त्या लेखकाने स्वत:च्या जबाबदारीवर केलेला आहे. एखाद्या लेखातील मजकूर किंवा इतर साहित्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या स्वामित्त्वहक्काला (copyright) बाधा पोहचत आहे असे कोणा वाचकाला वाटत असेल तर यासंबंधीचा पुरेसा पुरावा जोडून मराठीसृष्टी व्यवस्थापनाशी संपर्क साधणे. मराठीसृष्टी व्यवस्थापनाची जबाबदारी केवळ संबंधीत मजकूर वेबसाईटवरुन काढून टाकणे यापुरतीच मर्यादित असेल..